Skip to main content

Diskussionsklubben

Vi samlas för att diskutera under mottot ”Tillsammans lär vi mer”. Vi diskuterar kring olika teman varje gång. Lätt servering ingår.

Plats: klubblokalen, Björneborgsvägen 1, Munkshöjden

Diskussionsklubben planeras återupptas hösten 2021.

Back to top of page