Skip to main content

Litteraturcirkel

Vi har planer på att starta en litteraturcirkel där intresserade kunde träffas några gånger per termin och diskutera böcker som vi på förhand har läst. Vi ber därför alla som är intresserade av en sådan verksamhet att ta kontakt med info@avsornas.fi så att vi får en uppfattning om eventuellt intresse. Tidtabell och annan information meddelas senare.

Plats: klubblokalen, Björneborgsvägen 1, Munkshöjden

Back to top of page