Skip to main content

Capoeira

Capoeira är en konstform och ett sociokulturellt uttryck med afro-brasilianska rötter. Den är en utmärkt aktivitet där man rör på sig, dansar, leker, sjunger och spelar olika rytminstrument. I verksamheten strävas efter att se och lyssna på barnet, både som individ och som en medlem i gemenskapen.

Barnverksamheten har år 2024 fått bidrag av Stiftelsen Tre Smeder.

Plats: klubblokalen, Björneborgsvägen 1, Munkshöjden

Tid: onsdagar 16:30 – 17:17 och 17:15 – 18:00 för barn i lågstadieåldern

Pris: 40 €/barn/termin, betalas till föreningens konto FI56 4055 5452 3225 01, referensnummer 2024

Kretsledare: Willy Aleksiunas, capoeira.klubb@protonmail.com, tfn 040 418 1170

Facebook: Capoeira för barn – Munkshöjden

Back to top of page