Skip to main content

Vår historia

Arbetets Vänner i Sörnäs r.f. grundades den 4 november 1894, fyra år efter Huvudföreningen. Vi har numera vår verksamhet i Munkshöjden men har en lång historia i Sörnäs. Verksamheten började i Villa Echo, ett trähus med tre rum och sal vid Östra Chaussén, där man verkade mellan 1894 och 1900. Därefter flyttade föreningen den 1.6.1900 till Östra Chaussén 4, gården som senare blev Tavastvägen 3. Sörnäs hade också i början av verksamheten en filial för järnvägsarbetarna i Fredriksberg. Under hela 1920-talet underhöll man för medlemmarnas bruk en sommarvilla på Drumsö.

År 1904 upprättades en barnträdgård där barn sysselsattes under sommarmånaderna. Denna barnträdgård verkade till år 1925. År 1920 ombildades Tavastvägen 3 till Aktiebolaget Svenska Gården i Sörnäs, i vilken AV i Sörnäs tillsammans med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ingick som aktionärer. Också Svenska Kvinnoförbundet flyttade in i de gemensamma lokaliteterna. Gården var ett trähus som revs år 1968.  Här, på legendariska “Sörkan Vennu”, arrangerades bl.a. allmän dans och teater under flera årtionden ända till början av 1970-talet. “Sörkan Vennu” var t.ex. Dallapés första estrad. Under årens lopp införskaffade de båda föreningarna hela äganderätten till Svenska Gården samt en avsevärd andel i grannbolaget Tavastvägen 5.

År 1968 ingick de båda föreningarna ett samarbetsavtal med Svenska Litteratursällskapet i Finland varvid föreningarna överlät hela sin ägarandel i de båda bolagen vid Tavastvägen 3 och 5 till Litteratursällskapet mot att Litteratursällskapet åtog sig att bygga det nuvarande kontorshuset som står på tomten. Föreningarna fick därmed dispositionsrätten till den föreningslokal som byggdes i anslutning till kontorshuset Svenska Gården. I början av 2000-talet inleddes diskussioner om fastighetens framtid. De ledde till att Svenska Gården såldes och föreningarna flyttade ut. Arbetets Vänner i Sörnäs hittade en ny lokal i Munkshöjden, då man omvandlade “Soft Rock Pub” till en trivsam lokal under hösten 2006 och våren 2007. Björneborgsvägen 1 kunde förevisas medlemmarna på öppet hus den 18 april 2007. Övriga intresserade inbjöds till öppet hus den 30 augusti. Bridgen ”tjuvstartade” som första krets med verksamhet den 10 april.

Föreningen har givit ut en historik, “Ordentligt folk”, i samband med 110-års jubiléet år 2004, skriven av Hans Nordqvist.

Back to top of page