Skip to main content

Konstklubben

Konstklubben besöker en konstutställning per månad från september till maj. Museibesöket är guidat. Till varje utställning har man två möjligheter att delta, antingen en onsdag eller en torsdag. Man anmäler sig till kretsledaren på förhand antingen per e-post eller per telefon. Inträdesavgiften till muséet betalar deltagaren själv men guiden bekostas av föreningen. Efter den guidade rundturen går vi på ett närbeläget kafé för gemensam kaffepaus. Konstklubben gör också en utfärd i maj vilken är öppen för alla medlemmar i föreningen.

Konstklubben sponsoreras år 2021 av Understödsföreningen för Arbetets Vänner Huvudföreningen.

Vårens 2021 museibesök klarnar senare då muséerna öppnar igen.

I maj 2021 åker konstklubben på en tredagarsresa till Åland ifall epidemiläget tillåter. Alla medlemmar i AVS kan delta i resan. Anmäl dig till Heidi Hintze.

Kretsledare: Heidi Hintze, heidi.hintze@aol.com, tfn 050 532 1273

Back to top of page