Skip to main content

Konstklubben

Konstklubben besöker en konstutställning per månad från september till maj. Museibesöket är guidat.  Man anmäler sig till kretsledaren på förhand antingen per e-post eller per telefon eftersom muséerna för tillfället inte vill ha större grupper än ca 15 personer. Inträdesavgiften till muséet betalar deltagaren själv men guiden bekostas av föreningen. Efter den guidade rundturen går vi på ett närbeläget kafé för gemensam kaffepaus.

Konstklubben brukar också årligen göra en utfärd eller resa, vilken är öppen för alla medlemmar i föreningen.

Vårens 2023 program:

Torsdagen 12.1 kl. 13    Nationalmuseet
Akseli Gallen-Kallela

Torsdagen  9.2  kl. 13    Amos Rex
Hans Op de Beeck – Den tysta paraden

Torsdagen   9.3  kl. 13   Designmuséet
Antti och Vuokko Nurmesniemi

Torsdagen 13.4  kl. 13   HAM
Mjukis-Pehmo

Torsdagen  25.5 kl. 10   Strömfors och Bonga slott i Lovisa
– pris och program kommer på våren

Kretsledare: Heidi Hintze, heidi.hintze@aol.com, tfn 050 532 1273

Back to top of page