Skip to main content

Konstklubben

Konstklubben besöker en konstutställning per månad från september till maj. Museibesöket är guidat.  Man anmäler sig till kretsledaren på förhand antingen per e-post eller per telefon eftersom muséerna för tillfället inte vill ha större grupper än ca 15 personer. Inträdesavgiften till muséet betalar deltagaren själv men guiden bekostas av föreningen. Efter den guidade rundturen går vi på ett närbeläget kafé för gemensam kaffepaus.

Konstklubben brukar också årligen göra en utfärd eller resa, vilken är öppen för alla medlemmar i föreningen.

Konstklubben sponsoreras läsåret 2021 – 22 av Understödsföreningen för Arbetets Vänner Huvudföreningen.

Vårens 2022 museibesök:

HAM – 20.1 kl. 13
Greta Hällfors-Sipilä och Sulho Sipilä

Didrichsens konstmuseum – 24.2 kl. 13
Per Stenius – Sökaren

Ateneum – 17.3 kl. 13
Den moderna kvinnan

Amos Rex – 14.4 kl. 13
Underjorden

Sinebrychoffs konstmuseum –  12.5 kl. 13
Linné och glimtar av paradiset

 

Kretsledare: Heidi Hintze, heidi.hintze@aol.com, tfn 050 532 1273

Back to top of page