Skip to main content

Medlemsbrevet

Medlemsbrev hösten 2023

Augusti 2023

Bästa medlem,

Hösten kommer med massor av program. Välkommen med i både de gamla verksamheterna och i de nya. Nytt för hösten är en filmklubb och litteraturcirkel. Vi ordnar också ett teaterbesök: Figaros bröllop på Lilla Teatern. Seniorsoppan som samlat allt flera deltagare kommer tyvärr att hålla en paus under hösten men planeras återupptas på våren.

Föreningen har en ny e-postadress sedan våren: info@avsornas.fi. Gå gärna även in på våra hemsidor, vilka finns under adressen avs.arbetetsvanner.fi (eller arbetetsvanner.fi för hela rörelsen) för att se vad som är på gång. Det skrivs också an efter små nyhetsuppdateringar under rubriken nyheter.

Föreningen har en ny ordförande, John Tallqvist, från och med vårmötet. Verksamhetsledaren kommer att vara frånvarande under delar av hösten. Man får därför kanske inte svar på e-post och andra förfrågningar lika snabbt som tidigare.

Du får gärna tipsa om föreningen till vänner och bekanta. Information om hur man blir medlem finns här: https://avs.arbetetsvanner.fi/home/bli-medlem/ .

Vi fortsätter även att hyra ut lokalerna både till medlemmar t.ex. för privata fester för ett pris om 50 euro/gång/lokal då lokalerna är lediga och till icke-medlemmar till ett pris om 100 euro/gång. Om du vill hyra lokalen ska du kontakta :  info@avsornas.fi.

Vi arbetar med att digitalisera bokföringen. Vi påminner om att använda referensnummer vid inbetalningar. Om referensnummer saknas är det möjligt att inbetalningen inte kopplas till rätt krets eller evenemang. Betala inte medlemsavgifter/evenemang/kretsavgifter med samma inbetalning då de har olika referensnummer.

AV SÖRNÄS ALLMÄNNA VERKSAMHET

Möten och andra sammankomster

Höstmöte
söndagen den 19.11.2022 kl. 17:00
, i klubblokalen
På mötet behandlas verksamhetsplan och budget för år 2024. Efter mötet servering.

Julfest
lördagen 2.12 kl. 18 i AV Huvudföreningens festsal, Annegatan 26, andra våningen. Pris 40 €. Anmäl dig genom att betala avgiften till kontot Aktia FI56 4055 5452 3225 01 senast 16.11. Använd referensnummer 101064.
Middag, samvaro och program.

Teater och konserter

Figaros bröllop på Lilla Teatern
lördag 21.10 kl. 18, anmäl dig genom att betala 30 € till föreningens konto Aktia FI56 4055 5452 3225 01 senast 20.9. Använd referensnumret 101077
Följ med på höstens roligaste bröllop! En lekfull fars som tar dig till bröllopet där allt går rätt åt skogen och sedan ändå blir helt rätt. Mera info: https://lillateatern.fi/repertoar/figaros-brollop/

Utfärd

Konstklubben ordnar en resa till konstmuseet Chappe i Ekenäs 14.12.2023. Utfärden är öppna för alla AV i Sörnäs’ medlemmar. Mera uppgifter om tidtabeller och pris kommer senare.

AV SÖRNÄS KRETSAR OCH KLUBBAR

Kretsarna verkar i föreningens lokaler, klubblokalen och AV-sidan, på Björneborgsvägen 1 i Munkshöjden. Välkommen att delta! Pröva också gärna på något nytt.

För vuxna

Bokklubb

En bokklubb planeras. Mera information senare i höst.

Bridgeklubben
tisdagar 16:30 – 20:30, klubblokalen, start 5.9, 3 €/gång
kretsledare Åge Grahn, age.grahn@kolumbus.fi, tfn 040 544 1641
Kom med och spela bridge i trevligt sällskap!

Filmklubb

Vi har planer på att starta en filmklubb där intresserade kunde träffas några gånger per termin och diskutera någon aktuell film som vi på förhand har sett. Vi ber därför alla som är intresserade av en sådan verksamhet att ta kontakt med Bo-Erik Mannerström (mannerstromboerik@gmail.com) så att vi får en uppfattning om eventuellt intresse. Tidtabell och annan information meddelas senare.”

Konstklubben
oftast torsdagar kl. 13, en gång per månad
kretsledare Heidi Hintze, heidi.hintze@aol.com, tfn 050 523 1273
Vi besöker månatligen aktuella konstutställningar med guide. Ett separat informationsbrev skickas senare till medlemmarna i konstklubben. Besöken och uppdateringar finns även på klubbens webbsida. Även utflykter planeras.

Meditationskretsen
måndagar 18 – 20:30, AV-sidan, start senare i höst
kretsledare Tina Wigg, tinawigg@gmail.com, tfn 050 546 0595
Med hjälp av andningsövningar och mjuka rörelser söker vi efter välmående för kroppen och lugn i sinnet. Rörelserna är skonsamma och stärkande.
Facebook
Meditation i rörelse – AVS, Munkshöjden

Rounddance
fredagar 10:45 – 12:00 fortsättningskurs och 12:15 – 14:00 fördjupad kurs, AV-sidan, start 15.9, kretsledare Christian von Alfthan, christian.von.alfthan@iki.fi, tfn 040 544 1649
Pardans där alla dansar efter en viss koreografi. Vi dansar cha cha, vals, rumba, two step.

Seniorsoppa

Under hösten är seniorsoppan på paus.

För barn och familjer

Barnverksamheten sponsoreras år 2023 av Stiftelsen Tre Smeder och Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne

Barnklubb
AV-sidan, möts sporadiskt enligt överenskommelse
kretsledare Jaan Siitonen, jaansiitonen@gmail.com, tel 041 530 55 31
Barnklubben riktar sig till alla barn mellan 0 och 8 år med föräldrar. Träff med familjen (barn och förälder, mor- eller farförälder) för att umgås med andra. Olika program varje gång (t.ex. bakning, pyssel, hinderbanor, m.m.). Lätt servering varje gång.

Capoeira för barn i lågstadieåldern
onsdagar 16:30 – 17:15 och 17:15 – 18:00, klubblokalen, start 30.8.
deltagaravgift 40 €/termin/barn, betalas till Aktia FI56 4055 5452 3225 01,        referensnummer 2024.
kretsledare Willy Aleksiunas, capoeira.klubb@protonmail.com, tfn 040 418 1170,
Capoeira är en konstform och ett sociokulturellt uttryck med afro-brasilianska rötter. Den är en utmärkt aktivitet där man rör på sig, dansar, leker, sjunger och spelar olika rytminstrument. I verksamheten strävas efter att se och lyssna på barnet, både som individ och som en medlem i gemenskapen.

Föräldrafika
måndagar 10:00 – 12:30, AV-sidan, start 28.8.2023
kretsledare Paulina Lönnroth och Eva Molander- Tel 041 549 87 50 (Paulina)
Mammor, pappor, far- och morföräldrar och barn träffas och umgås under lediga former. Servering varje gång. Leksaker för barnen finns. Information om program publiceras på Facebook https://www.facebook.com/foraldrafika/. Också Whatsapp grupp.

Musiklek
Tisdagar kl. 16:45 – 17:30, AV-sidan, start 5.9, för barn i åldern 2 – 7 år, vid behov ordnas två grupper (16:00 – 16:45 yngre barn 2 – 4 år och 16:45 – 17:30 äldre barn 5 – 7 år)
deltagaravgift 50 €/termin/barn, betalas till Aktia FI56 4055 5452 3225 01, referensnummer 2121
Kretsledare: Pia Lindholm. Hon tar också emot anmälningar,  pia.othman@gmail.com
I musikleken låter vi glädjen och leken föra oss genom sagolika musikstunder. Barnen bekantar sig med både traditionella och nyare sånger. I musikleken används rim, ramsor, rörelser, danser och sånger för att utveckla barnets språk och motorik. Sångerna, rörelserna och instrumenten är utvalda och arrangerade på barnens nivå av en erfaren musiklärare.

Vi önskar er alla en innehållsrik höst!

John Tallqvist                                                                             Margita Slätis
ordförande                                                                                  verksamhetsledare
john@bygotek.fi                                                                       info@avsornas.fi
045 262 8238                                                                               044 236 5296

Back to top of page