Skip to main content

Medlemsbrevet

Medlemsbrev våren 2022

Januari 2022

Bästa medlem,

Ännu en gång har vi nedstängningar för coronan. Vi hann ändå komma i gång med det mesta av vår normala verksamhet på hösten och var glada att se att många hittat tillbaka. Vi förväntar oss att komma i gång igen senast inom några veckor då epidemin mattas av. Våra kretsledare håller er uppdaterade. Enligt nuvarande restriktioner samlas vi tidigast 1.2.

De nya verksamheterna asahi (lätt gymnastik) och seniorsoppa inleddes på hösten med en liten grupp, men det ryms ännu många flera deltagare med. Också nu på våren inleder vi en ny verksamhet – musiklek för barn i åldern 2 – 6 år. Även meditationen planeras komma i gång senare på våren. Vårens teater- och kulturbesök handlar om prominenta finländska personligheter. Kom med i vår verksamhet och ta gärna med en vän eller flera!

Vi ber er vänligen betala medlemsavgiften 10 € för 2022 så fort som möjligt till kontot Aktia FI56 4055 5452 3225 01. Vi vill påminna om att endast medlemmar som betalt innevarande års medlemsavgift eller är ständig medlem har rätt att delta i vår verksamhet.

Vi fortsätter uppdatera våra nya hemsidor vilka finns under adressen avs.arbetetsvanner.fi (eller arbetetsvanner.fi för hela rörelsen). Gå gärna in och kolla vad som är på gång. Vi kommer att utvidga texterna och sätta till nytt material kontinuerligt. En nyhetssida har skapats där vi berättar om vad som hänt.

Under hösten 2021 var det populärt att hyra in sig i våra lokaler för att fira privata fester, t.ex. barnkalas. Vi fortsätter med att hyra ut lokalerna till medlemmar för ett pris om 50 euro/gång/lokal då lokalerna är lediga. Om du vill hyra lokalen ska du kontakta verksamhetsledaren avsornas@welho.com. Vänligen beakta rådande restriktioner.

Vi kommer också i fortsättningen att fokusera på att bättre följa upp ekonomin. Därför inför vi avgifter på en del av verksamheterna där vi betalar ut löner för dragaren, så som capoeira och den nya verksamheten musiklek.

Vi strävar också till att hålla vårt medlemsregister så uppdaterat som möjligt. Vi vill påminna de medlemmar som inte längre vill vara med i föreningen om att man inte skriver ut sig ur föreningen genom att låta bli att betala medlemsavgiften, utan genom att meddela verksamhetsledaren att man vill skriva ut sig på adressen avsornas@welho.com.

Vi har också den glädjande nyhet att vi också för år 2022 fått ett understöd för barnverksamheten från Stiftelsen Tre Smeder. Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens understöd för konstklubbens verksamhet förlängs så att det kan användas också på detta års sida då muséerna var stängda under lång tid förra året.

AV SÖRNÄS KRETSAR

Kretsarna verkar i föreningens lokaler, klubblokalen och AV-sidan, på Björneborgsvägen 1 i Munkshöjden. Välkommen att delta! Pröva också gärna på något nytt.

Asahi – startade hösten 2021, nya deltagare välkomna
onsdag kl. 11, klubblokalen, start 2.3, p.g.a. pågående coronavåg startar vi en månad senare än planerat
kretsledare Margita Slätis, avsornas@welho.com, tfn 044-236 5296
Kom med och håll kroppen i skick! Asahi har utvecklats av fyra finländare med inspiration från kinesisk hälsomotion. Rörelserna främjar på ett helhetsmässigt sätt upprätthållandet av rörelseförmåga och balans och kan göras både på ett lättare och ett tyngre sätt. Kombinera gärna med seniorsoppa som hålls efter lektionen.

Barnklubb
Vi träffas två gånger i månaden, vanligtvis den andra och den sista torsdagen i månaden
kl. 17 – 19, AV-sidan
kretsledare Mette Råman, mette.raman@gmail.com, tfn 040 535 4145
Barnklubben sponsoreras år 2022 av Stiftelsen Tre Smeder.
Barnklubben riktar sig till barn över 1 år som vuxit ur föräldrafikan. Träff med familjen (barn och förälder, mor- eller farförälder) för att umgås med andra där träffar med både teman (t.ex. musikstund) och lediga former ordnas. Lätt servering varje gång.

Bridgekretsen
tisdagar 17:30 – 21:30, klubblokalen, start 1.2
spelavgift 3 €/gång
kretsledare Åge Grahn, age.grahn@kolumbus.fi, tfn 040 544 1641

Capoeira
onsdagar 16:30 – 17:15 för barn i lågstadieåldern och 17:15 – 18:00 för barn 5 – 6 år, torsdagar 17:15 – 18:00 för skolbarn, klubblokalen, start 2.2
Nytt! deltagaravgift 35 €/termin/barn, betalas till Aktia FI56 4055 5452 3225 01
kretsledare Willy Aleksiunas, capoeira.klubb@protonmail.com, tfn 040 418 1170,
Capoeira sponsoreras läsåret 2020-2021 av Stiftelsen Tre Smeder.
Capoeira är ett sociokulturellt uttryck som kommer från Brasilien. Den är en utmärkt aktivitet där man sjunger, rör på sig, dansar och spelar instrument.
Facebook Capoeira för barn – Munkshöjden

Föräldrafika
måndagar 10:00 – 12:30, AV-sidan, startar så fort som möjligt, info skickas via whatsapp
kretsledare Lena Launonen, lena.hellberg@helsinki.fi, tfn 040 7599 809
Föräldrafika sponsoreras år 2022 av Stiftelsen Tre Smeder.
Mammor, pappor, far- och morföräldrar och barn träffas och umgås under lediga former. Servering varje gång. Leksaker för barnen finns.
Facebook
https://www.facebook.com/foraldrafika/

Konstklubben
torsdagar kl. 13, en gång per månad
kretsledare Heidi Hintze, heidi.hintze@aol.com, tfn 050 523 1273
Konstklubben sponsoreras läsåret 2021 – 2022 av Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen.
Vi besöker månatligen aktuella konstutställningar med guide. Deltagaren betalar inträdet till muséet och AVS står för guidningen. Ett separat informationsbrev har skickats till medlemmarna i konstklubben.

Meditationskretsen
måndagar 18:30 – 20:15, AV-sidan, startar senare på våren med beaktande av epidemin, ta kontakt med kretsledaren för att anmäla dig och få info
kretsledare Tina Wigg, tinawigg@gmail.com, tfn 050 546 0595
Med hjälp av andningsövningar och mjuka rörelser söker vi efter välmående för kroppen och lugn i sinnet. Rörelserna är skonsamma och stärkande.
Facebook
Meditation i rörelse – AVS, Munkshöjden

Musiklek – ny krets
måndagar kl. 17:30 – 18:15, klubblokalen, start 14.2, för barn i åldern 2 – 6 år, vid behov ordnas två grupper (16:30 – 17:15 och 17:30 – 18:15)
deltagaravgift 35 €/termin/barn, betalas till Aktia FI56 4055 5452 3225 01
kretsledare: Petra Eklund-Saloheimo, anmälningar till avsornas@welho.com
I musikleken låter vi glädjen och leken föra oss genom sagolika musikstunder. Barnen bekantar sig med både traditionella och nyare sånger. I musikleken används rim, ramsor, rörelser, danser och sånger för att utveckla barnets språk och motorik. Sångerna, rörelserna och instrumenten är utvalda och arrangerade på barnens nivå av en erfaren musiklärare.

Rounddance
fredagar 10:30 – 12:00 fortsättningskurs, 12:15 – 14:00 fördjupad kurs, AV-sidan, start 4.2
kretsledare Christian von Alfthan, christian.von.alfthan@iki.fi, tfn 040 544 1649
Pardans där alla dansar efter en viss koreografi. Vi dansar cha cha, vals, rumba, two step.

Seniorsoppa – startade hösten 2021, nya deltagare välkomna
onsdagar kl. 12, klubblokalen, start 2.3, anmälningar senast 23.2, p.g.a. pågående coronavåg och då vi inte kan använda munskydd startar vi en månad senare än planerat
pris 2 €/gång
kretsledare Margita Slätis, avsornas@welho.com
Kom med och ät näringsrik sopplunch i trevligt sällskap! I lunchens pris ingår varierande soppa, bröd och vatten/citronvatten samt efteråt kaffe/te med kex/bulle. Preliminär matlista hittas på kretsens webbsida https://avs.arbetetsvanner.fi/home/seniorsoppa/ . Deltagarna hjälper till med framdukning och undanstädning enligt ett på första träffen överenskommet roterande schema. Kombinera gärna med asahi som hålls före lunchträffen.

 

ÖVRIG VERKSAMHET

Teater och konserter

Kris och katastrof i Mumindalen på Lilla Teatern
lördag 12.3.2022 kl. 13:00,
anmäl dig genom att betala 25 € vuxna eller 16 € barn till föreningens konto Aktia FI56 4055 5452 3225 01 senast 16.2. Skriv Mumin och deltagarens/deltagarnas namn i meddelandefältet.
Kris och katastrof i Mumindalen är en pjäs som baserar sig på Tove Janssons samhällskritiska serieteckningar. Pjäsen är en vuxenpjäs men även barn kan delta.
Läs mera: https://lillateatern.fi/repertoar/kris-och-katastrof-i-mumindalen/

Baletten Sibelius på Nationalbaletten
onsdag 23.3.2022 kl. 19:00,
anmäl dig genom att betala 70 € till föreningens konto Aktia FI56 4055 5452 3225 01 senast 20.2. Skriv Sibelius och deltagarens/deltagarnas namn i meddelandefältet. Platserna är i bakre delen av parketten.
En balettföreställning med Sibelius mest berörande musik och storslagen scenografi inspirerad av det nationella uppvaknandets Finland.
Läs mera: https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/sibelius/

Teatervandring med Topelius på Svenska Teatern
tisdag 5.4.2022 kl. 17:00,
anmäl dig genom att betala 12 € till föreningens konto Aktia FI56 4055 5452 3225 01 senast 27.3. Skriv Topelius och deltagarens/deltagarnas namn i meddelandefältet. Privat vandring endast för våra medlemmar och för en liten grupp!
Vi vandrar runt i Svenska Teaterns byggnad med Topelius (Simon Häger) som berättar om teaterverksamheten på hans tid. Vi besöker också utrymmen där vi som besökare vanligtvis inte har tillträde.
Läs mera:
https://svenskateatern.fi/sv/repertoar/topelius_och_teatern/

 

Möten och andra sammankomster

Vårmöte
söndagen den 20.3.2022 kl. 17:00
, i klubblokalen eller som distansmöte
På mötet behandlas bokslut och årsberättelse för 2021 samt val av styrelsemedlemmar. Efter mötet servering. E-post om mötesarrangemangen skickas ut till alla medlemmar till vilka vi har en fungerande e-postadress ca två veckor före mötet.

Vi sjunger in sommaren
planeras till maj
ifall corona-läget tillåter det, klubblokalen, information om tillfället skickas senare under våren per e-mail
Vi sjunger vårliga och somriga sånger under Marjatta Staffans ledning. Efter sångstunden servering.

Vi önskar er alla ett riktigt gott nytt år och hoppas alla hålls friska!

 

Jaan Siitonen                                           Margita Slätis
ordförande                                                verksamhetsledare
jaansiitonen@gmail.com                    avsornas@welho.com
041 530 5531                                             044 236 5296

Back to top of page