Skip to main content

Medlemsbrevet

Medlemsbrev våren 2023

Januari 2023

Bästa medlem,

Välkommen till en ny verksamhetsperiod och ett nytt år! Våra gamla favoritverksamheter välkomnar alla till ett nytt år medan en del av de nyare verksamheterna samlat så få deltagare att de upphör, dvs. asahi och spelklubben för barn, men har beredskap att starta på nytt ifall flera deltagare anmäler sig. Det behövs minst fem deltagare för att en grupp ska börja. Gå gärna även in på våra hemsidor, vilka finns under adressen avs.arbetetsvanner.fi (eller arbetetsvanner.fi för hela rörelsen) för att se vad som är på gång. Det skrivs också små nyhetsuppdateringar an efter under rubriken nyheter.

Vi ber er vänligen betala medlemsavgiften 10 € för 2023 så fort som möjligt till kontot Aktia FI56 4055 5452 3225 01. Använd referensnumret 1012. Vi vill påminna om att endast medlemmar som betalt innevarande års medlemsavgift eller är ständig medlem har rätt att delta i vår verksamhet. Vi vill också meddela att vi inte skickar ut skilda räkningar utan det förväntas att medlemmarna betalar medlemsavgift och kretskostnader på eget initiativ. Angående inbetalningar kommer vi att aktivare använda oss av referensnummer.

Vi vill gärna växa som förening och få flera nya medlemmar. Du får gärna ta med sig en eller flera vänner och bekanta som vill bli medlem i föreningen. Information om hur man blir medlem finns här: https://avs.arbetetsvanner.fi/home/bli-medlem/ .

Vi fortsätter även att hyra ut lokalerna till medlemmar t.ex. för privata fester för ett pris om 50 euro/gång/lokal då lokalerna är lediga. Om du vill hyra lokalen ska du kontakta verksamhetsledaren avsornas@welho.com.

AV SÖRNÄS KRETSAR OCH KLUBBAR

Kretsarna verkar i föreningens lokaler, klubblokalen och AV-sidan, på Björneborgsvägen 1 i Munkshöjden. Välkommen att delta! Pröva också gärna på något nytt.

För vuxna

Asahi
onsdag kl. 11, hålls om deltagarantalet blir minst fem
kretsledare Margita Slätis, avsornas@welho.com, tfn 044-236 5296
Lätt gymnastik för alla åldrar. Kretsen inhiberas p.g.a. lågt deltagarantal men kan ordnas de dagar seniorsoppan hålls ifall minst fem personer deltar i kretsen.

Bridgeklubben
tisdagar 16:30 – 20:30, klubblokalen, start 3.1
pris 3 €/gång
kretsledare Åge Grahn, age.grahn@kolumbus.fi, tfn 040 544 1641
Kom med och spela bridge i trevligt sällskap!

Konstklubben
torsdagar kl. 13, en gång per månad
kretsledare Heidi Hintze, heidi.hintze@aol.com, tfn 050 523 1273
Vi besöker månatligen aktuella konstutställningar med guide. Ett separat informationsbrev skickas till medlemmarna i konstklubben. Besöken och uppdateringar finns även på klubbens webbplats https://avs.arbetetsvanner.fi/home/konstklubben/ . En utflykt till Lovisa ordnas i maj.

Meditationskretsen
måndag kvällar, AV-sidan, startar eventuellt efter sportlovet
kretsledare Tina Wigg, tinawigg@gmail.com, tfn 050 546 0595
Med hjälp av andningsövningar och mjuka rörelser söker vi efter välmående för kroppen och lugn i sinnet. Rörelserna är skonsamma och stärkande. Kontakta kretsledaren för mera information. Facebook Meditation i rörelse – AVS, Munkshöjden

Rounddance
fredagar 10:30 – 12:00 fortsättningskurs och 12:15 – 14:00 fördjupad kurs, AV-sidan, start 13.1
kretsledare Christian von Alfthan, christian.von.alfthan@iki.fi, tfn 040 544 1649
Pardans där alla dansar efter en viss koreografi. Vi dansar cha cha, vals, rumba, two step.

Seniorsoppa
onsdagar kl. 12, klubblokalen, start 1.2, anmälningar senast 25.1
pris 2 €/gång
kretsledare Margita Slätis, avsornas@welho.com
Kom med och ät näringsrik sopplunch i trevligt sällskap! Vi är en trevlig grupp som träffas regelbundet och flera får gärna komma med i verksamheten, även yngre medlemmar. I lunchens pris ingår varierande soppa, bröd och citronvatten samt efteråt kaffe/te med kex/bulle. Deltagarna hjälper till med framdukning och undanstädning. Preliminär matlista hittas på kretsens webbplats https://avs.arbetetsvanner.fi/home/seniorsoppa/ . Man kan också delta enstaka gånger eller komma med senare under våren och bör då meddela ca en vecka på förhand.

För barn och familjer

Barnverksamheten sponsoreras år 2023 av Stiftelsen Tre Smeder

Barnklubb
varannan torsdag kl. 16 – 18, AV-sidan, för info om start följ med WhatsApp-gruppen
kretsledare Jaan Siitonen, jaansiitonen@gmail.com, tfn 041 530 5531
Barnklubben riktar sig till alla barn mellan 0 och 8 år med föräldrar. Träff med familjen (barn och förälder, mor- eller farförälder) för att umgås med andra. Olika program varje gång (t.ex. bakning, pyssel, hinderbanor, m.m.). Lätt servering varje gång.

Capoeira för barn i lågstadieåldern
onsdagar 16:30 – 17:15 och 17:15 – 18:00, klubblokalen, start 11.1
deltagaravgift 40 €/termin/barn, betalas till Aktia FI56 4055 5452 3225 01, referensnummer 2024
kretsledare Willy Aleksiunas, capoeira.klubb@protonmail.com, tfn 040 418 1170,
Capoeira är en konstform och ett sociokulturellt uttryck med afro-brasilianska rötter. Den är en utmärkt aktivitet där man rör på sig, dansar, leker, sjunger och spelar olika rytminstrument. I verksamheten strävas efter att se och lyssna på barnet, både som individ och som en medlem i gemenskapen.

Föräldrafika
måndagar 10:00 – 12:30, AV-sidan, start 9.1
kretsledare Lena Launonen, lena.hellberg@helsinki.fi, tfn 040 759 9809
Mammor, pappor, far- och morföräldrar och barn träffas och umgås under lediga former. Servering varje gång. Leksaker för barnen finns. I kretsens Whatsapp-grupp informeras om eventuella ändringar i programmet. Kontakta kretsledaren för att bli tillagd i Whatsapp-gruppen. Facebook https://www.facebook.com/foraldrafika/

Musiklek
måndagar kl. 17:30 – 18:15, klubblokalen, start 23.1, för barn i åldern 2 – 6 år, vid behov ordnas två grupper (16:30 – 17:15 och 17:30 – 18:15), gruppstorleken är 5 – 10 barn
deltagaravgift 50 €/termin/barn, betalas till Aktia FI56 4055 5452 3225 01, referensnummer 2121
kretsledare: Petra Eklund-Saloheimo, anmälningar till avsornas@welho.com
I musikleken låter vi glädjen och leken föra oss genom sagolika musikstunder. Barnen bekantar sig med både traditionella och nyare sånger. I musikleken används rim, ramsor, rörelser, danser och sånger för att utveckla barnets språk och motorik. Sångerna, rörelserna och instrumenten är utvalda och arrangerade på barnens nivå av en erfaren musiklärare.

Spelklubb för barn
måndagar kl. 13:30 – 16, ordnas om deltagarantalet blir minst fem
kretsledare: Katy Linkomies
anmälningar till avsornas@welho.com
En klubb för barn i åldern 9 år och uppåt (från klass 3) där man efter skolan får komma och spela olika bräd- och kortspel. Våra äldre spelare fungerar som mentorer. Klubben kan ordnas om minst fem barn deltar.

ÖVRIG VERKSAMHET

Teater och konserter

Kris och katastrof i Mumindalen på Lilla Teatern
lördag 14.1.2023 kl. 18:00,
framflyttad från hösten, deltagarna träffas kl. 17:30 för biljettutdelning vid ytterdörren.

AV Teatern, Annegatan 26
Ett besök till AV-teatern planeras men tills vidare finns ingen information om vårens föreställning. Mera information skickas senare per e-mail då det är aktuellt.

Det perfekta livet på Svenska Teatern
lördag 4.3.2023 kl. 19
, anmäl dig genom att betala 25 € till föreningens konto Aktia FI56 4055 5452 3225 01 senast 5.2. Använd referensnumret 101022.
En musikalkomedi om moderskap, vänskap och äktenskap i dagens värld. Vi möter fyra nära vänner som befinner sig i olika skeden av livet.

Humorlandskampen på Svenska Teatern
fredag 12.5.2023 kl. 19, anmäl dig genom att betala 30 € till föreningens konto Aktia FI56 4055 5452 3225 01 senast 10.4. Använd referensnumret 101035.
Den legendariska landskampen Finland – Sverige i ståuppkomik ordnas för 19:e gången.

Möten och andra sammankomster

Vårmöte
söndagen den 26.3.2023 kl. 17:00
, i klubblokalen
På mötet behandlas bokslut och årsberättelse för 2022 samt val av styrelsemedlemmar. Efter mötet servering och fri samvaro.

Vi sjunger in sommaren
maj, datum och klockslag meddelas senare
Vi träffas för en glad vårfest i sångens och musikens tecken. Efter sången servering och fri samvaro.

Utfärder

Konstklubben planerar en utflykt till Strömfors bruk och Bonga slott i Lovisa torsdagen 25.5 som är öppen för alla medlemmar. Mera information hittas senare på vår webbplats https://avs.arbetetsvanner.fi  under rubriken verksamhet samt i våra lokaler, och skickas också ut till dem som har e-post.

 

Vi önskar er alla ett riktigt gott nytt år!

Jaan Siitonen                                                                            Margita Slätis
ordförande                                                                                  verksamhetsledare
jaansiitonen@gmail.com                                                     avsornas@welho.com
041 530 5531                                                                              044 236 5296

Back to top of page