Skip to main content

Medlemsbrevet

Medlemsbrev våren 2021

Januari 2021

Bästa medlem,

Efter ett mycket annorlunda år i fjol börjar vi nu på Arbetets Vänner i Sörnäs ett nytt år med förhoppningen om att vid något skede kunna återuppta alla de kretsar som legat nere förra året. Ännu under våren kommer verksamheten att gå på sparlåga men från hösten hoppas vi ha full verksamhet och också nya verksamhetsformer. För tillfället råder myndighetsrestriktioner angående anordnande av verksamhet vilka vi följer. Vi har därför beslutat att kretsledaren för varje krets meddelar kretsens medlemmar skilt då verksamheten kan inledas den här våren. Om du vill gå med i en ny krets sedan då verksamheten inleds så vänligen meddela kretsledaren dina kontaktuppgifter så får du ett meddelande om när kretsen startar direkt från kretsledaren. Om du redan är med i kretsen torde kretsledaren ha din kontaktinformation. Information om starten kommer också att finnas på den nya webbplatsen på kretsens egen sida. Medan vi väntar på att få inleda verksamheten kan vi glädja oss åt att flera verksamhetsformer blivit så populära att vi fått sätta in eller planerar sätta in flera grupper, så som Konstklubben och Capoeira. Barnklubben börjar träffas två gånger i månaden i stället för en gång.

Vi ber er vänligen betala medlemsavgiften 10 € för 2021 så fort som möjligt till kontot Aktia FI56 4055 5452 3225 01. Vi vill påminna om att endast medlemmar som betalt innevarande års medlemsavgift eller är ständig medlem har rätt att delta i vår verksamhet.

Vi har under hösten tillsammans med Arbetets Vänner Huvudföreningen byggt upp nya hemsidor vilka finns under adressen avs.arbetetsvanner.fi (eller arbetetsvanner.fi för hela rörelsen). Gå gärna in och titta på dem. Vi kommer att utvidga texterna och sätta till nytt material kontinuerligt.

Från och med 2021 kommer vi att hyra ut lokalerna till medlemmar t.ex. för privata fester för ett pris om 50 euro/gång/lokal då lokalerna är lediga. Om du vill hyra lokalen ska du kontakta verksamhetsledaren avsornas@welho.com.

I och med dessa exceptionella tider har vi inte valt ut nya målsättningsområden för innevarande år men vi kommer fortsättningsvis att fokusera på att bättre följa upp ekonomin och att hålla vårt medlemsregister uppdaterat.

Vi har också den glädjande nyhet att Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sponsorerar Konstklubbens verksamhet under år 2021. Förutom detta fortlöper stipendiet för barnverksamheten från Stiftelsen Tre Smeder ännu under vårterminen.

Facklan är en medlemstidning som skickas till alla medlemmar i de olika AV föreningarna en gång per år. Vi har fått veta att flera medlemmar i AV i Åbo blivit utan tidning i år och tidningens redaktör har bett oss utreda om vi har medlemmar som blivit utan tidning. I år beslöt AVS skicka tidningen endast till de medlemmar som har betalt medlemsavgiften eller är ständiga medlemmar. Om du hör till ovanstående grupper och inte fick en tidning i december vänligen meddela avsornas@welho.fi.

AV SÖRNÄS KRETSAR

Kretsarna verkar i föreningens lokaler, klubblokalen och AV-sidan, på Björneborgsvägen 1 i Munkshöjden. Välkommen att delta! Pröva också gärna på något nytt.

Barnklubb
Från och med våren träff två gånger i månaden den andra och sista torsdagen i månad  kl. 17 – 19, AV-sidan
kretsledare Mette Råman, mette.raman@gmail.com, tfn 040 535 4145
Barnklubben sponsoreras läsåret 2020-2021 av Stiftelsen Tre Smeder.
Barnklubben riktar sig till barn över 1 år som vuxit ur föräldrafikan. Träff med familjen (barn och förälder, mor- eller farförälder) för att umgås med andra där träffar med både teman (t.ex. musikstund) och lediga former ordnas. Lätt servering varje gång.

Bridgekretsen
tisdagar 17:30 – 21:30, klubblokalen
kretsledare Åge Grahn, age.grahn@kolumbus.fi, tfn 040 544 1641

Capoeira
onsdagar 16:30 – 17:15 för barn i lågstadieåldern och 17:15 – 18:00 för barn 5 – 6 år, en ny grupp för skolbarn börjar på torsdagar 17:15 – 18:00, klubblokalen
kretsledare Willy Aleksiunas, capoeiraklubb@gmail.com, tfn 040 418 1170,
Capoeira sponsoreras läsåret 2020-2021 av Stiftelsen Tre Smeder.
Capoeira är ett sociokulturellt uttryck som kommer från Brasilien. Den är en utmärkt aktivitet där man sjunger, rör på sig, dansar och spelar instrument.
Facebook Capoeira för barn – Munkshöjden

Diskussionsklubben ”Tillsammans lär vi mer”
Diskussionsklubben ordnas undantagsvis inte under vårterminen 2021.

Finska klubben
Finska klubben ordnas undantagsvis inte under vårterminen 2021.

Föräldrafika
måndagar 10:00 – 12:30, AV-sidan
kretsledare Maria Grahn, grahnmia@gmail.com, tfn 044 304 6263
Föräldrafika sponsoreras läsåret 2020-2021 av Stiftelsen Tre Smeder.
Mammor, pappor, far- och morföräldrar och barn träffas och umgås under lediga former. Servering varje gång. Leksaker för barnen finns. Information om program publiceras på Facebook https://www.facebook.com/foraldrafika/

Konstklubben
onsdagar eller torsdagar kl. 13 eller 14, en till två gånger per månad då muséerna öppnar
kretsledare Heidi Hintze, heidi.hintze@aol.com, tfn 050 523 1273
Konstklubben sponsoreras år 2021 av Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen.
Vi besöker månatligen aktuella konstutställningar med guide. Ett separat informationsbrev skickas senare till medlemmarna i konstklubben.

Meditationskretsen
måndagar 18:30 – 20:15, AV-sidan
kretsledare Tina Wigg, tinawigg@gmail.com, tfn 050 546 0595
Med hjälp av andningsövningar och mjuka rörelser söker vi efter välmående för kroppen och lugn i sinnet. Rörelserna är skonsamma och stärkande.
Facebook
Meditation i rörelse – AVS, Munkshöjden

Rounddance
fredagar 10:30 – 12:00 fortsättningskurs och 12:15 – 14:00 fördjupad kurs, AV-sidan, lärargruppen träffas på onsdagar
kretsledare Christian von Alfthan, christian.von.alfthan@iki.fi, tfn 040 544 1649
Pardans där alla dansar efter en viss koreografi. Vi dansar cha cha, vals, rumba, two step.

ÖVRIG VERKSAMHET

Teater och konserter

Baletten Svansjön på Nationalbaletten
lördag 27.3.2021 kl. 14:00,
anmälningstiden gick ut 27.11.2020. Platserna är på parkett. Vi träffas vid huvudentrén kl. 13:30 för utdelning av biljetterna. Mera information skickas till deltagarna per e-post ca en vecka före besöket.
Svansjön, världens mest berömda balett, kombinerar Tjajkovskijs storslagna musik och en legendariskt vacker visuell värld. Nu sätter Finlands nationalbalett upp David McAllisters helt nya version av Svansjön. 

Vi planerar att göra ett teaterbesök till i april-maj om epidemi-situationen tillåter. Eventuellt kommer det att vara Tove Janssons visor som vi redan två gånger haft biljetter till och sedan inhiberats eller AV-teaterns pjäs. Mera information sänds per e-post då läget klarnar.

Möten och andra sammankomster

Vårmöte
söndagen den 16.5.2021 kl. 17:00
, i klubblokalen eller som distansmöte
På mötet behandlas bokslut och årsberättelse för 2019 samt val av styrelsemedlemmar. Efter mötet servering. E-post om mötesarrangemangen skickas ut till alla medlemmar till vilka vi har en fungerande e-postadress ca två veckor före mötet.

Utflykter och resor

Konstklubbens resa till Åland 17 – 19.5.2021
Pris 725 euro/person i dubbelrum och 825 i enkelrum, priset inkluderar resor, program och fullpension, anmälningar till och fullt program med tidtabell fås av Heidi Hintze, heidi.hintze@aol.com , alla medlemmar i AVS är välkomna med! Beroende på epidemisituationen kan resan inhiberas eller tidpunkten skjutas framåt. Heidi meddelar de anmälda vad situationen är före det är dags att betala resan.
Vi besöker Ålands konstmuseum och Önningebymuséet samt guidad rundtur i Mariehamn på måndag, landsbygdsrundtur med besök till Eckerö post- och tullhus, Fängelsemuséet Vita Björn, Kastelholms slott, Bryggeri Stallhagen med provsmakning av öl samt konstrunda på Andersudde på onsdag, Smakbyafton med Michael Björklund på onsdag kväll, Ålands Sjöfartsmuseum och Pommern på torsdag. Vi bor på hotell Arkipelag och reser med Viking Line från Åbo under dagtid. Gemensam transport till och från Åbo.

STYRELSEMEDLEMMAR ÅR 2021

Jaan Siitonen, ordförande
Åge Grahn, viceordförande
Christian von Alfthan, viceordförande
Bo Hintze, ekonom
Tina Wigg
Mette Råman
Eva Molander
Kenneth Höglund

Margita Slätis fungerar som styrelsens sekreterare

 

Vi önskar er alla ett gott nytt år och att ni får vara friska!

 

Jaan Siitonen                                                                             Margita Slätis
ordförande                                                                                  verksamhetsledare
jaansiitonen@gmail.com                                                     avsornas@welho.com
041 530 5531                                                                              044 236 5296

Back to top of page