Skip to main content

Rounddans

Rounddans är en pardans där alla dansar enligt en viss koreografi enligt instruktioner av dansledaren. Danser som dansas är bl.a. cha cha, vals, rumba och two step. Vi träffas varje fredag och dansar på två olika nivåer, fortsättningskurs och fördjupad kurs. Mellan kurserna håller vi en kaffepaus.

Plats: AV-lokalen, Björneborgsvägen 1, Munkshöjden

Tid: Under koronanedstängningen ordnar vi dans via Zoom varje fredag mellan kl. 12:30 och 14:00 från 29.1 framåt. Tag kontakt med kretsledaren för att få länken till Zoom-lektionen.

Normalt dansar vi
fredagar 10:30 – 12:00 fortsättningskurs
fredagar 12:15 – 14:00 fördjupad kurs

Kretsledare: Christian von Alfthan, christian.von.alfthan@iki.fi, tfn 040 544 1649

Back to top of page