Skip to main content

Kontakta oss

Föreningens postadress är:

Arbetets Vänner i Sörnäs rf
Björneborgsvägen 1
00350 Helsingfors

Verksamhetsledarens kontaktuppgifter är:

Margita Slätis
info@avsornas.fi
044 – 236 5296

Ordförandes kontaktuppgifter är:

Jaan Siitonen
jaansiitonen@gmail.com
041 – 530 5531

Kretsledarnas kontaktuppgifter finns på respektive krets’ sida.

Back to top of page