Skip to main content

Kontakta oss

Föreningens postadress är:

Arbetets Vänner i Sörnäs rf
Björneborgsvägen 1
00350 Helsingfors

Verksamhetsledarens kontaktuppgifter är:

Margita Slätis
info@avsornas.fi
044 – 236 5296

Ordförandes kontaktuppgifter är:

John Tallqvist
john@bygotek.fi
045 – 262 8238

Kretsledarnas kontaktuppgifter finns på respektive krets’ sida.

Back to top of page