Skip to main content

Medlemsregister

Registerbeskrivning

Vi sparar följande information om våra medlemmar: för- och efternamn, gatu- och postadress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, inskrivningsår, kön, krets(ar) i vilken medlemmen deltar, datum för senaste medlemsbetalning eller info om vem som är ständig medlem. Informationen som sparas baserar sig på det medlemmen själv angivit i medlemsblanketten.

Informationen används för att kontakta våra medlemmar om verksamheten samt för statistikföring. Informationen ges inte ut till utomstående aktörer för marknadsföring. Namn och postadress meddelas till medlemstidningen Facklans redaktör för postning av tidningen en gång per år men används inte av redaktören för annat ändamål.

Vi sparar informationen så länge man är medlem. Efter utskrivning raderas all kontaktinformation samt födelsedatum. Utskrivningsdatum tilläggs.

Registeruppgifterna skyddas med lösenord. Tillgång till registret har ekonom Åge Grahn och verksamhetsledare Margita Slätis.

Vill du fråga mera om vilken information vi har om dig vänligen kontakta verksamhetsledaren på adressen info@avsornas.fi.

Back to top of page