Skip to main content

Filmklubben

Vi har planer på att starta en filmklubb där intresserade kunde träffas några gånger per termin och diskutera någon aktuell film som vi på förhand har sett. Vi ber därför alla som är intresserade av en sådan verksamhet att ta kontakt med Bo-Erik Mannerström (mannerstromboerik@gmail.com) så att vi får en uppfattning om eventuellt intresse. Tidtabell och annan information meddelas senare.”

Plats: klubblokalen, Björneborgsvägen 1, Munkshöjden

Back to top of page