Skip to main content

Filmklubben

Våren 2024 startar en filmklubb där deltagarna träffas några gånger per termin för att gå på bio och efteråt diskutera någon aktuell film. Intresserade av verksamheten kan ta kontakt med kretsledaren.

Vårens program:

Vi inleder med den Golden Globe -premierade filmen Poor Things som för tillfället går på Kulturkasarmen/Bio Rex. Var och en kan gå och se filmen enligt egen tidtabell. Vi träffas sedan för att diskutera filmen på AV:s klubblokal i Munkshöjden onsdagen den 7.2 kl. 14. Kaffeservering ordnas.

Vårens andra träff ordnas onsdagen den 24.4 kl. 14 – 16 och vi diskuterar om två olika filmer: Madeleines Paris och May December. Du kan gå och titta på den ena eller båda av filmerna enligt egen tidtabell och så samlas vi för att diskutera dem i klubblokalen, Björneborgsvägen 1.

Information om följande filmer läggs ut an efter som intressanta filmer kommer på repertoaren. Förslag gällande filmer och träfftidpunkt emottages också med tacksamhet.

Kretsledare: Bo-Erik Mannerström, mannerstromboerik@gmail.com, tfn 050-355 1377

Back to top of page