Skip to main content

Bli medlem

Som medlem i Arbetets Vänner i Sörnäs har du möjlighet att delta i en eller flera av våra mångsidiga verksamhetsformer. Nästan all verksamhet är gratis eller subventionerad. Medlemsavgiften är endast 10 euro per år.

För att bli medlem ska du fylla i vår medlemsblankett eller skicka motsvarande uppgifter per e-mail. Du kan lämna in medlemsblanketten till kretsledaren eller till verksamhetsledaren (info@avsornas.fi). Nya medlemmar godkänns av styrelsen på följande möjliga styrelsemöte (ordnas under terminerna cirka en gång per månad). Du kan ändå börja delta i verksamheten genast du ansökt om medlemskap och betalt medlemsavgiften.

Medlemsblanketten

Kommunikation med medlemmarna:

Vi skickar ut ett medlemsbrev med vår verksamhet för den kommande terminen två gånger per år per e-post till dem som har ett e-postkonto eller per brev om man inte använder e-post. Vi försöker få med all verksamhet i brevet men ibland kan det hända att vi behöver nå våra medlemmar under terminerna för närmare information om evenemang eller tilläggsprogram eller vill skicka ut påminnelser eller annan ny information. Då tar vi i första hand kontakt per e-post och därför är det viktigt att vi har din e-postadress ifall du har en.  Det är också viktigt att övriga kontaktuppgifter är aktuella.

En del av kretsarna har egna Facebook-sidor eller WhatsApp-grupper och kontaktar sina kretsdeltagare via dessa. En WhatsApp-grupp för allmän information planeras.

Våra medlemmar

Vår förening har närmare 300 medlemmar, både män och kvinnor i olika åldrar och som kommer från ett utbrett område. Vi vill främja mångfalden bland våra medlemmar genom att erbjuda varierad verksamhet.

Back to top of page