Skip to main content

Bli medlem

Som medlem i Arbetets Vänner i Sörnäs har du möjlighet att delta i en eller flera av våra mångsidiga verksamhetsformer. Nästan all verksamhet är gratis eller subventionerad. Medlemsavgiften är endast 10 euro per år.

För att bli medlem ska du fylla i vår medlemsblankett eller skicka motsvarande uppgifter per e-mail. Du kan lämna in medlemsblanketten till kretsledaren eller till verksamhetsledaren (info@avsornas.fi). Nya medlemmar godkänns av styrelsen på följande möjliga styrelsemöte (ordnas under terminerna cirka en gång per månad). Du kan ändå börja delta i verksamheten genast du ansökt om medlemskap och betalt medlemsavgiften.

Medlemsblanketten

Kommunikation med medlemmarna:

Vi skickar ut ett medlemsbrev med vår verksamhet för den kommande terminen två gånger per år per e-post till dem som har ett e-postkonto eller per brev om man inte använder e-post. Vi försöker få med all verksamhet i brevet men någon gång kan det hända att vi behöver nå våra medlemmar under terminerna för närmare information om evenemang eller tilläggsprogram. Då tar vi i första hand kontakt per e-post och därför är det viktigt att vi har din e-postadress ifall du har en.  Det är också viktigt att övriga kontaktuppgifter är aktuella.

En del av kretsarna har egna Facebook-sidor och kontaktar sina kretsdeltagare via dessa.

Våra medlemmar

Vår förening har närmare 300 medlemmar, både män och kvinnor i olika åldrar och som kommer från ett utbrett område. Vi vill främja mångfalden bland våra medlemmar genom att erbjuda varierad verksamhet.

Back to top of page