Skip to main content

125-års festen

Under år 2019 firade AVS sitt 125 årsjubileum. Vi firade det dels med en välbesökt middag i samband med Centralförbundets årsmöte den 6.4. och dels med ett Jubileumsmingel-party den 18.11. I minglet deltog ca 100 personer, både medlemmar och representanter för andra föreningar. Vi hade ordnat skild verksamhet för barn på AV-sidan med sagostund och barnmusik samt servering lämplig för barn. I klubblokalen där vuxna samlades ljöd kantelemusik av Matilda Bergman som bakgrundsmusik under hela kvällen. Det bjöds på skumvin med flera olika festliga tilltugg. Under kvällens lopp hölls flera tal både av AVS ordförande Jaan Siitonen och besökande föreningars representanter. Av Kvinnoförbundet i Sörnäs med vilka AVS samarbetat under flera år tidigare fick föreningen sex nyutkomna finlandssvenska barnböcker för vår barnverksamhet. AV i Vasas representant gratulerade med sång. Alla trivdes och många stannade hela kvällen och serveringen hade en strykande åtgång.

Loading
Back to top of page