Skip to main content

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Arbetets Vänner i Sörnäs 2023

Arbetets Vänner i Sörnäs rf siktar på att vara en öppen och mångsidig förening, som har en aktiv verksamhet på svenska i Helsingfors. Vi strävar efter att ha en intressant verksamhet som lockar deltagare i olika åldrar. Vi hoppas att våra medlemmar ska delta i flera olika av våra verksamhetsformer och på det sättet få flera vänner och bekanta, gärna också över generationsgränserna. Dessutom strävar vi till att öka medlemsantalet efter en minskning under pandemiåren och att deltagarantalet i de verksamheter som har utrymme för flera medlemmar ökar. Vi är öppna för nya verksamhetsformer och sätt att samlas och arbetar aktivt för att utöka vår verksamhet.

Från och med 2023 kommer vi att fokusera på att alla kretsar upprätthåller deltagarlistor. Vi kommer också att regelbundet fortsätta samordna kretsarnas deltagarlistor med medlemsregistret för att ha bättre koll på att de som deltar i verksamheten är medlemmar och att medlemsregistret är uppdaterat så att adekvat statistik kan göras. Vi kommer även i fortsättningen att skriva ut medlemmar med medlemsavgiften obetald under högst två föregående år för att hålla vårt register så uppdaterat som möjligt. Medlemmarna kontaktas flera gånger under den obetalda perioden för att påminna om medlemsavgiftens betalning.

Vi strävar efter att hitta de mest lämpliga sätten att informera om verksamheten och skicka ut adekvat och aktuell information. Vi informerar även aktivt på vår nya webbplats och från hösten 2022 i Hufvudstadsbladets föreningsspalt för att få större synlighet. Tidskriften Facklan sänds en gång per år till medlemmar med medlemsavgiften betald eller som är ständiga medlemmar.

Vi fortsätter följa upp ekonomin för att säkerställa bättre balans mellan inkomster och utgifter samt en stabil grund för framtiden.

Vi fortsätter också att hyra ut våra lokaler då de inte behövs för verksamheten till medlemmarna och även utomstående aktörer, vilket visat sig vara populärt under 2022.

Under största delen av 2022 har affärslokalen mellan klubblokalen och AV-sidan har varit outhyrd och planen är att få den uthyrd så fort som möjligt.

 

Kretsarnas verksamhetsplaner för 2023:

Asahi

Asahin kommer att läggas ner år 2023 på grund av få deltagare. Eventuellt kan det tänkas att det hålls en kort asahi-gymnastikstund på 10 – 15 minuter ca en halv timme före seniorsoppan (de närmaste 15 minuterna före soppan behövs för uppvärmning av soppan och dukning). Under den tiden hinner man igenom en serie. Om deltagarantalet blir minst fem kan en längre lektion hållas.

Barnklubben

Barnklubben riktar sig till alla barn med familj som vill umgås och ha det kul tillsammans. Vi träffas varannan vecka torsdagar kl. 16:30 – 18:30. Barnen träffas med familjen (barn och förälder, mor- eller farförälder) för att umgås med andra där programmet varieras. Mat serveras varje gång och man bör anmäla om man deltar på förhand. Målet är att barnklubben träffas/ordnas 22 gånger/år (AV-sidan) med uppehåll i juli – augusti. Kretsledare är Linda Gustafsson.

Bridgeklubben

Vi spelar bridge varje tisdag januari-maj och september-december, sammanlagt cirka 35 gånger. Antalet spelare i medeltal per kväll beräknas till 30. Man betalar 3 € per gång.

Vi håller traditionellt årsmöte på Viking Lines båt Gabriella i februari 2023.

30 personer väntas deltaga.

Capoeira för barn

Capoeirakretsen är riktad till barn i förskole- och lågstadieåldern. Kretsen leds av Willy Aleksiunas, som lett capoeiran på AVS sedan starten hösten 2011. I capoeiran är fokus under år 2023 på att i par dansa/spela capoeira genom att använda allt vi har lärt oss individuellt. Mångsidiga rörelser, att ta hänsyn till varandra, att spela olika instrument samt sånger på såväl portugisiska som svenska är kontinuerliga element i verksamheten. Sist men inte minst, kretsens mål är att skapa en vänlig gemenskap där barn kan umgås i en trygg och lekfull miljö.

Capoeiran kommer att vara indelad i två grupper med ca sex till åtta barn per grupp. Capoeirakretsen är verksam under skolterminerna på onsdagar kl.16:30 – 17:15 och         kl. 17:15 – 18:00.

Kretsen skulle önska sig att starta en vuxengrupp beroende på efterfrågan. Vuxengruppen skulle vara ad honorem (inget arvode).

Danskretsen

Under våren, från januari till april fortsätter fortsättningskurs 1 och 2 i Round dans. Vi dansar på fredagar mellan 10:30 och 13:30. På hösten fortsätter kurserna mellan september och december. Veckan 15 far Christian von Alfthan och Gunilla Cavonius på Round dans-skolning för en vecka till Cham i Tyskland där round dans-ledare från hela Europa samlas.

Föräldrafika

Föräldrafika är riktad till mammor, pappor samt mor- och farföräldrar och barn mellan 0 – 3 år. Föräldrafikan ordnas varje måndag kl. 10:00 – 12:30. Traktering ordnas varje gång.

Föräldrafika erbjuder verksamhet på svenska varje måndag för föräldrar med små barn och går bra ihop med AV i Sörnäs stadgar. AV-sidans utrymmen är planerade för att ordna verksamhet för barn.

Målet är att föräldrafika ordnas 42 gånger under året.

Konstklubben

Konstklubben planerar för våren 2023 fyra guidade museibesök samt i maj en utfärd med buss inom Nyland. På hösten kommer vi troligen att ha tre-fyra guidade museibesök samt eventuellt en resa till Stockholm i september. Programmet skulle ungefär vara följande: Med Viking till Stockholm. Buss möter i Stockholm, vi besöker Gripsholm, äter lunch där, buss till hotellet. På kvällen går vi på Dramaten, följande dag har vi ett museibesök, tid att flanera på stan varefter vi tar båten hem. Resenärerna betalar själva för resan, men AV i Sörnäs betalar bussen och guidningar.

Meditation i rörelse

Meditationen har varit på paus pga pandemin och kommer äntligen att fortsätta på vårterminen 2023. Fortsättningsvis kommer den att organiseras i kurshelheter på ca 8 gånger / kurs. Detta för att möjliggöra att nya elever kan komma och pröva på meditationen under en kurs.

Meditationskretsen träffas varje måndag under skolterminerna på AVsidan kl. 18.30-20.15 med start 16.1.2023.

Meditation i rörelse bottnar sig på sk Scaravelliyoga och den lämpar sig för alla åldrar och kräver inga förhandskunskaper.

Snarare än akrobatiska rörelser strävar man efter rörlighet, ofta med hjälp av små, långsamma och stärkande rörelser. Andningen har också en central roll i övningarna och möjliggör stillhet i sinnet.

Kretsledaren Tina Wigg har utbildat sig till yogainstruktör hos Malla Rautaparta i Studio Manipura i Helsingfors och fortbildar sig kontinuerligt inom området.

Meditationskretsen har en egen Facebooksida – Meditation i rörelse – AVS, Munkshöjden, som kretsledaren kommer att ta i bruk och posta såväl kursinformation som intressanta artiklar om meditation/yoga. Man får gärna följa sidan även om man inte går på kurs.

Musiklek

Med fokus på glädjen i att få sjunga och spela tillsammans. I musikleken låter vi glädjen och leken föra oss genom sagolika musikstunder. Barnen bekantar sig med både traditionella och nyare sånger. Vi börjar kursen med temat sagor. Musik är en naturlig uttrycksform för barn. I musikleken används rim, ramsor, rörelser, danser och sånger för att utveckla barnets språk och motorik. Sångerna, rörelserna och instrumenten är utvalda och arrangerade på barnens nivå av en erfaren musiklärare.

För barn i åldern 2 – 6 år. Max 10 barn i varje grupp. Minst 5 barn för att kunna starta kursen.
Gruppindelning görs enligt ålder eller syskon. I första hand är musikstunden menad för barnet i gruppen men vid behov kan barnet följas av en förälder.

Seniorsoppa

Seniorsoppan är en gemensam lunchträff där man har möjlighet att äta hälsosam mat till ett förmånligt pris och umgås med vänner. Kretsen är öppen för alla daglediga oberoende ålder. Soppan beställs in från Feelia och värms upp i lokalen. Till soppan serveras bröd, citronvatten och eventuellt tillägg och efter sopplunchen bjuder AVS på kaffe och kex. Deltagarna hjälps åt att duka fram och bort. Målet för 2023 är att öka antalet deltagare i kretsen. Kretsen samlas på onsdagar och kretsledare är Margita Slätis som införskaffar matvarorna.

Spelklubb för barn

Beroende på ifall deltagarantalet stiger kan klubben ha verksamhet år 2023.

 

Ny verksamhet:

AV i Sörnäs är öppen för nya kretsar som vill inleda verksamhet och för att återuppta äldre kretsar som lagts ner. En liten summa budgeteras för detta ändamål.

Back to top of page