Skip to main content

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Arbetets Vänner i Sörnäs 2021

Vi strävar efter att återuppta all verksamhet som legat nere på grund av corona-pandemin under år 2020. Vilken verksamhet som ordas under våren 2021 beror på hur pandemin utvecklar sig i Helsingforsregionen. Dessutom strävar vi till att inleda ny verksamhet hösten 2021 då vi förhoppningsvis kan träffas tryggt och ett eventuellt vaccin förhoppningsvis är tillgängligt.

Flera av våra verksamheter har glädjande nog blivit så populära att verksamheten utvidgats 2020 eller kommer att utvidga under år 2021: konstklubben, capoeira och barnklubben.

I början av år 2021 kommer Arbetets Vänner i Sörnäs’ nya webbplats att lanseras. Webbplatsen byggs upp tillsammans med Arbetets Vänner Huvudföreningen och uppdateringar kommer att göras ännu under våren. Vi kommer att ha en mera ändamålsenlig webbplats vilket gör att den kan fungera bättre som fönster till vår verksamhet och marknadsföringskanal. Vi kommer också att återuppta marknadsföringen av vår verksamhet till eventuella nya medlemmar vilket legat på is under corona-pandemin.

Vi kommer att fortsätta med utskrivningarna av icke-aktiva medlemmar med medlemsavgiften obetald under två föregående år. Medlemmarna kontaktas flera gånger under den obetalda perioden för att påminna om medlemsavgiftens betalning. Vi fortsätter också att kontrollera att de som deltar i subventionerad verksamhet har betalt medlemsavgiften.

Vi fortsätter följa upp ekonomin för att säkerställa bättre balans mellan inkomster och utgifter samt en stabil grund för framtiden.

Arbetets Vänner siktar på att vara en öppen förening, som har en aktiv verksamhet på svenska i Helsingfors.

 

Kretsarnas verksamhetsplaner för 2021:

Barnklubben

Barnklubben riktar sig till alla barn med familj som vill umgås och ha det kul tillsammans. Från och med år 2021 träffas vi två gånger per månad i huvudsak torsdagar kl. 17-19. Barnklubben kostar ingenting för deltagare och mat serveras varje gång. Barnen träffas med familjen (barn och förälder, mor- eller farförälder) för att umgås med andra där programmet varieras, t.ex. föreläsare, musikstund och pyssel. Målet är att barnklubben träffas/ordnas 22 gånger/år (AV-sidan) med uppehåll i juli, och även att 1 – 2 träffar/år skulle ske utanför AV Sörnäs lokal, då gruppen kunde göra en utflykt någonstans i huvudstadsregionen, tex. Sea Life, HoppLopp, Högholmen. Kretsledare är Mette Råman.

Bridgeklubben

Om Covid-19 inte lägger hinder i vägen, spelar vi bridge varje tisdag januari-maj och september-december, sammanlagt ca 35 gånger. Antal spelare i medeltal / kväll är 28, och man betalar 3 € person / gång.

Vi har traditionellt hållit vårt årsmöte på en kryssning med Viking Line men det är troligt att vi denna gång håller det i klubblokalen.

Capoeira för barn

Capoeirakretsen är riktad till barn i förskole- och lågstadieåldern. Kretsen leds av Willy Aleksiunas, som lett capoeiran på AVS sedan starten hösten 2011. I capoeiran är fokus under år 2021 på mångsidiga rörelser, att ta hänsyn till varandra, att spela olika instrument samt sånger på såväl portugisiska som svenska.

Beroende på hur coronavirusläget utvecklas kommer capoeiran att vara indelad i två till tre grupper med ca sex barn per grupp. Capoeirakretsen är verksam under skolterminerna på onsdagar kl.16:30-17:15 och kl. 17:15-18:00. År 2021 kommer capoeirakretsen även att ordna två workshops för vuxna, där man kan få komma och pröva på capoeira på kvällstid. Detta är ett pilotprojekt och medför inga extra kostnader för AVS.

Danskretsen

Under våren, den 8.1 till 23.4 fortsätter fortsättningskurs 1 och 2 i Round dans. Vi dansar på fredagar mellan 10:30 och 13:30. På hösten fortsätter kurserna mellan 10.9 och 10.12. Veckan 14 far Christian von Alfthan och Gunilla Cavonius (om Coronaläget tillåter) på Round dans-skolning för en vecka till Cham i Tyskland där round dans-ledare från hela Europa samlas.

Diskussionsklubben

Under 2021 ändras diskussionsklubben form. Vi samlas ett par gång per termin för att diskutera om intressanta och aktuella ärenden. Tillfället börjar med en introduktion av en inbjuden gäst.

Finska klubben

Finska klubben fortsätter under år 2021 ifall dragare hittas. Syftet är att helt svenskspråkiga barn ska få lära sig finska genom lek. Grupperna är två men endast gruppen för barn under skolåldern samlade tillräckligt många deltagare under 2020.

Föräldrafika

Föräldrafika är riktad till mammor, pappor och barn mellan 0 – 3 år. Föräldrafikan ordnas varje måndag kl. 10:00-12:30. Föräldrafika kostar ingenting för medlemmar i AV i Sörnäs och traktering ordnas varje gång. Några gånger i året ordnas program som gynnar målgruppen av utomstående programdragare. Inhyrt program är ett bra sätt att locka nya deltagare.

Föräldrafika erbjuder verksamhet på svenska varje måndag för föräldrar med små barn och går bra ihop med AV i Sörnäs stadgar. AV-sidans utrymmen är planerade för att ordna verksamhet för barn.

Målet är att föräldrafika ordnas 42 gånger under året.

Konstklubben

Konstklubben i föreningen Arbetes Vänner i Sörnäs har för närvarande 60 medlemmar. Om ingenting mera oförutsett händer kommer Konstklubben år 2021 att besöka ett museum i månaden två gånger och i maj göra en tvådagars resa till Åland.

Meditation i rörelse

Ifall coronaläget tillåter, kommer meditationskretsen att fortsätta på våren. Meditationen startar i så fall måndagen 1.3. 2021 och pågår till 7.6.2021. Meditationskretsen träffas på AV-sidan på måndagar kl. 18.30-20.15.

Meditation i rörelse bottnar sig på sk Scaravelliyoga och den lämpar sig för alla åldrar och kräver inga förhandskunskaper. Snarare än akrobatiska rörelser strävar man efter rörlighet, ofta med hjälp av små, långsamma och stärkande rörelser. Andningen har också en central roll i övningarna och möjliggör stillhet i sinnet.

Kretsledaren Tina Wigg har utbildat sig till yogainstruktör hos Malla Rautaparta i Studio Manipura i Helsingfors och fortbildar sig kontinuerligt inom området.

 

Under år 2021 planeras två nya verksamhetsformer inledas:

Asahi

Asahi är en lätt och mångsidig motionsform som passar alla åldrar och fokuserar speciellt på ryggens välmående och balans men även benens och ledernas funktionsförmåga förbättras. Övningarna utförs stående men kan vid behov utföras sittande. Motionsformen har utvecklats av finländska experter med inslag av österländska motionsformer.

Margita Slätis som har idkat Asahi i några år och utbildat sig till C-ledare vid Asahi Nordic rf kommer att dra gruppen på onsdagar. Efter övningen har man möjlighet att delta i Seniorsoppa, en gemensam lunchträff.

Seniorsoppa

Seniorsoppan är en gemensam lunchträff där man har möjlighet att äta hälsosam mat till ett förmånligt pris och umgås med vänner. Kretsen är öppen för alla daglediga oberoende ålder. Soppan beställs in från en cateringfirma och deltagarna hjälps åt att duka fram och bort. Efter sopplunchen bjuder AVS på kaffe och kex. Deltagarna anmäler sig för hela terminen eller månadsvis. Deltagarna får gärna delta i Asahi-övningen före lunchen och på så sätt få både fysiskt, socialt och näringsmässigt välmående på samma gång.

Kretsen samlas på onsdagar och kretsledare är Margita Slätis.

Back to top of page