Skip to main content

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Arbetets Vänner i Sörnäs 2024

 

År 2024 väntas gå i föregående års fotspår. Alla kretsar som varit aktiva under 2023 fortsätter. De nya verksamheterna Bokklubben och Filmklubben har planerats under hösten 2023 och inleder sin verksamhet 2024. Det finns beredskap att börja nya verksamheter om det kommer nya uppslag.

Förutom kretsverksamheten strävar vi efter att några gånger i året ordna teaterbesök som är öppna för alla medlemmar. Julfest hålls som vanligt i december och vårfesten som ordnades första gången 2023 och var mycket lyckad får en fortsättning. Med anledning av föreningens 130-jubileum ordnas på hösten ett festtillfälle som skild fest eller i samband med annat evenemang.

Vi ordnar också två stadgeenliga möten under året: På vårmötet presenteras föregående års verksamhetsberättelser och bokslut samt föranstaltas val av styrelsemedlemmar. På höstmötet godkänns verksamhetsplanen och budgeten för följande år.

Vi försöker förbättra vår kommunikation med våra medlemmar. Vi skickar också i fortsättningen ut två årliga medlemsbrev och uppdaterar webbplatsen. Dessutom skickas ibland ut e-post med information om aktuella händelser och påminnelser om evenemang. Vi utreder om vi också kunde använda WhatsApp mera regelbundet för information. Dessutom kunde införande av information i Hbl:s föreningsspalt återupptas.

Arbetets Vänner i Sörnäs strävar efter att vara en aktiv förening med program och kretsar på svenska för alla åldrar och olika intressegrupper.

 

Kretsarnas verksamhetsplaner för 2024:

Barnklubben

Barnklubben riktas till barn som är på dagis/förskola eller skola och vi samlar föräldrar och barn till Arbetets Vänner för att umgås och njuta av varandras sällskap. Föreningen bjuder på mat till deltagare som också är föreningens medlemmar.

Tanken är att Barnklubben fortsätter som hittills ungefär en gång i månaden, det brukar vara fullt hus i Barnklubben. Kostnaderna per gång är ungefär 50 euro. Vi tar emot leksaksdonationer från föräldrar och tillsammans med föräldrarna ordnar vi en gång per år städtalko där vi går igenom alla leksaker. Vi bjuder på mat och dryck till de föräldrar som deltar.

Barnklubben har sin egen whatsapp-grupp och där kommunicerar deltagarna. Man kan komma med i whatsapp-gruppen genom länken:

https://chat.whatsapp.com/GSRojkk6XPNJnrtcyUR3JT

Bokklubb

En bokklubb där vi läser på förhand bestämda böcker och träffas för att diskutera dem några gånger per år planeras under ledning av John Tallqvist.

Bridgeklubben

Vi spelar bridge varje tisdag under perioderna januari-maj och september-december, sammanlagt cirka 35 gånger. Antalet spelare i medeltal per kväll beräknas till 30. Man betalar 3 € per gång. Under 2024 ämnar klubben ta i bruk Bidgematar. Föreningen har beviljat ett understöd för ändamålet. Bridgemate är ett system för online beräkning av resultat under spelets gång. Vi planerar att under våren hålla klubbens årsmöte 12.3.2024 på MS Gabriella. 32 personer väntas delta.

Capoeira för barn

Capoeirakretsen är riktad till barn i förskole- och lågstadieålden. Kretsen leds av Willy Aleksiunas, som lett capoeiran på AVS sedan starten hösten 2011. I capoeiran fördjupar vi oss under året 2024 i att i par dansa/spela capoeira genom att använda allt vi har lärt oss individuellt. Mångsidiga rörelser, ta hänsyn till varandra, att spela olika instrument samt sånger på såväl portugisiska som på svenska är kontinuerliga element i verksamheten. Sist men inte minst, kretsens mål är att skapa en vänlig gemenskap där barn kan umgås i en trygg och lekfull miljö.

Capoeiran kommer att vara indelad i två grupper med ca 5–8 barn per grupp. Capoeirakretsen är verksam under skolterminerna på onsdagar kl.16.30-17.15 och kl. 17.15-18.00. Just nu har capoeirakretsen 16 anmälda barn. Det hålls ca 35 lektioner per grupp per år.

Danskretsen

Under våren, från januari till april fortsätter fortsättningskurs 2 i Round dans. Vi dansar på fredagar mellan 11:45 och 13:30. På hösten fortsätter kurserna mellan september och december. Vecka 14 far Christian von Alfthan och Gunilla Cavonius på Round dans-skolning för en vecka till Cham i Tyskland där round dans-ledare från hela Europa samlas.

Filmklubb

En Filmklubb där vi ser olika filmer och efteråt samlas för att prata om dem planeras under ledning av Bo-Erik Mannerström. Kretsen träffas 3 – 5 gånger nästa vår beroende på utbudet av filmer. Även veckodag och klockslag bestäms utgående från utbudet.

Föräldrafika

Föräldrafika är riktad till mammor, pappor samt mor- och farföräldrar och barn mellan 0–3 år. Föräldrafikan ordnas varje måndag kl. 10:00-12:30. Traktering ordnas varje gång.

Föräldrafika erbjuder verksamhet på svenska varje måndag för föräldrar med små barn och går bra ihop med AV i Sörnäs stadgar. AV-sidans utrymmen är planerade för att ordna verksamhet för barn.

Målet är att föräldrafika ordnas 38 gånger under året. Man anmäler sig senast dagen innan eller samma morgon. Minst tre familjer ska delta för att fikat ska ordnas. I medel har ca 4–5 familjer deltagit.

https://chat.whatsapp.com/H1DPvhnqKzMAzqSCdtKlNt

Konstklubben

Konstklubben har år 2024 fem museibesök på våren och fyra på hösten. Dessutom ordnas den teater- och museiresa till Stockholm som konstklubben planerade för hösten 2023 men som inte blev av. Förhoppningsvis förverkligas den hösten 2024.

Resan till Stockholm har ungefär följande program: Med Viking Line till Stockholm. Buss möter i Stockholm, vi besöker Gripsholm, äter lunch där, buss till hotellet. På kvällen går vi på Dramaten, följande dag har vi ett museibesök, tid att flanera på stan varefter vi tar båten hem. Resenärerna betalar själva för resan, men AV i Sörnäs betalar bussen och guidningar.

Meditation i rörelse

Meditationen kommer att fortsätta på vårterminen 2024. Fortsättningsvis kommer den att organiseras i kurshelheter på ca 8 gånger / kurs. Detta för att möjliggöra att nya elever kan komma och pröva på meditationen under en kurs. Meditationskretsen träffas varje måndag under skolterminerna på AV-sidan kl. 18.30-20.15 med start 15.1.2024.

Meditation i rörelse bottnar sig på sk Scaravelliyoga och den lämpar sig för alla åldrar och kräver inga förhandskunskaper. Snarare än akrobatiska rörelser strävar man efter rörlighet, ofta med hjälp av små, långsamma och stärkande rörelser. Andningen har också en central roll i övningarna och möjliggör stillhet i sinnet.

Kretsledaren Tina Wigg har utbildat sig till yogainstruktör hos Malla Rautaparta i Studio Manipura i Helsingfors.

Musiklek

I musikleken låter vi nyfikenheten föra oss genom roliga musikstunder. Vi använder oss av dans, lekar, ramsor, sagor och sånger för att bl. a. utveckla barnets språk och motorik. Lekarna och sångerna är utvalda och arrangerade på barnens nivå av en erfaren musikpedagog.

För barn i åldern 2–6 år, uppdelat enligt ålder i två grupper om max 10 barn var. Minst 5 barn krävs för att kunna starta kursen. 15 lektioner per termin ordnas. I första hand är musikstunden menad för barnet i gruppen men vid behov kan barnet följas av en förälder.

Seniorsoppa

 Seniorsoppan är en gemensam lunchträff där man har möjlighet att äta hälsosam mat till ett förmånligt pris och umgås med vänner. Kretsen är öppen för alla daglediga oberoende ålder. Soppan beställs in från Feelia och värms upp i lokalen. Till soppan serveras bröd, citronvatten och eventuellt tillägg och efter sopplunchen bjuder AVS på kaffe och kex. Deltagarna hjälps åt att duka fram och bort. Målet för 2024 är att behålla eller öka antalet deltagare i kretsen. Kretsen samlas på onsdagar och kretsledare är Margita Slätis som införskaffar matvarorna.

 

Ny verksamhet:

AV i Sörnäs är öppen för nya kretsar som vill inleda verksamhet och för att återuppta äldre kretsar som lagts ner. En liten summa budgeteras för detta ändamål.

 

Back to top of page