Skip to main content

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Arbetets Vänner i Sörnäs 2022

Vi strävar efter att all verksamhet som legat nere stora delar av 2020 och 2021 på grund av corona-pandemin ska kunna hållas i gång fullskaligt och att medlemmarna ska kunna samlas och återuppta sina hobbyer. Dessutom strävar vi till att öka deltagarantalet i de nya verksamheterna asahi och seniorsoppa som inleddes hösten 2021 och även i övriga verksamheter som har utrymme för flera medlemmar. Vi hoppas att våra medlemmar ska delta i flera olika av våra verksamhetsformer och på det sättet få flera vänner och bekanta, gärna också över generationsgränserna.

Vi är även öppna för nya verksamhetsformer och sätt att samlas. En musiklekgrupp för barn i åldern två till sex år är under planering för våren 2022.

Vi strävar efter att hitta de mest lämpliga sätten att informera om verksamheten och skicka ut adekvat och aktuell information. Vi informerar även aktivt på vår nya webbplats. En nyhetssida skapas på webbplatsen där vi kan berätta om vad som hänt i föreningen.

Under pandemin har vi endast fått ett fåtal nya medlemmar då verksamheten legat nere stora delar av tiden. Vi är fortsatt öppna för nya medlemmar och vi kommer att återuppta marknadsföringen av vår verksamhet.

Vi kommer att fortsätta med utskrivningarna av medlemmar med medlemsavgiften obetald under högst två föregående år för att hålla vårt register så uppdaterat som möjligt. Medlemmarna kontaktas flera gånger under den obetalda perioden för att påminna om medlemsavgiftens betalning. Fokus kommer också att sättas på att informera om hur man skriver ut sig då man inte längre vill vara medlem för att minska antalet icke-betalande medlemmar som finns på listorna. Vi kommer också att oftare och mera regelbundet samordna kretsarnas deltagarlistor med medlemsregistret för att ha bättre koll på att de som deltar i verksamheten är medlemmar och att utskrivna medlemmar inte mera får information om kretsverksamhet.

Tidskriften Facklan sänds endast till medlemmar med medlemsavgiften betald eller som är ständiga medlemmar. Vi fortsätter också att kontrollera att de som deltar i subventionerade evenemang har betalt medlemsavgiften.

Vi fortsätter följa upp ekonomin för att säkerställa bättre balans mellan inkomster och utgifter samt en stabil grund för framtiden. I arbetet med att balansera ekonomin fortsätter vi hyra ut våra lokaler till medlemmarna och även utomstående aktörer.

Arbetets Vänner i Sörnäs har haft samarbete med 4H och hösten 2021 även med Folkhälsan, vilka vi strävar till att fortsätta med.

Arbetets Vänner siktar på att vara en öppen och mångsidig förening, som har en aktiv verksamhet på svenska i Helsingfors.

 

Kretsarnas verksamhetsplaner för 2022:

Asahi

Asahi är en lätt och mångsidig motionsform som passar alla åldrar och fokuserar speciellt på ryggens välmående och balans men även benens och ledernas funktionsförmåga förbättras. Övningarna utförs stående men kan vid behov utföras sittande. Motionsformen har utvecklats av finländska experter med inslag av österländska motionsformer. Syftet med kretsen är att samla främst seniorer för att upprätthålla sin fysiska hälsa på ett trevligt sätt men även yngre daglediga medlemmar är välkomna med. Målet för 2022 är att öka antalet deltagare i kretsen. Kretsen samlas en gång per vecka på onsdagar och kretsledare är Margita Slätis som har idkat Asahi i några år och utbildat sig till C-ledare vid Asahi Nordic rf. Efter övningen har man möjlighet att delta i Seniorsoppa, en gemensam lunchträff.

Barnklubben

Barnklubben riktar sig till alla barn med familj som vill umgås och ha det kul tillsammans. Vi träffas två gånger per månad i huvudsak torsdagar kl. 17-19. Barnklubben kostar ingenting för deltagare och mat serveras varje gång. Barnen träffas med familjen (barn och förälder, mor- eller farförälder) för att umgås med andra där programmet varieras, t.ex. föreläsare, musikstund och pyssel. Målet är att barnklubben träffas/ordnas 22 gånger/år (AV-sidan) med uppehåll i juli – augusti, och även att 1 – 2 träffar/år skulle ske utanför AV Sörnäs lokal, då gruppen kunde göra en utflykt någonstans i huvudstadsregionen, tex. Sea Life, HoppLopp, Högholmen. Kretsledare är Mette Råman.

Bridgeklubben

Vi spelar bridge varje tisdag januari-maj och september-december, sammanlagt cirka 35 gånger. Antalet spelare i medeltal per kväll beräknas till 30. Man betalar 3 € per gång.

Vi håller traditionellt årsmöte på Viking Lines båt Gabriella 15-17 februari 2022.

30 personer väntas deltaga.

Capoeira för barn

Capoeirakretsen är riktad till barn i förskole- och lågstadieåldern. Kretsen leds av Willy Aleksiunas, som lett capoeiran på AVS sedan starten hösten 2011. I capoeiran är fokus under år 2022 på att i par dansa/spela capoeira genom att använda allt vi har lärt oss individuellt. Mångsidiga rörelser, att ta hänsyn till varandra, att spela olika instrument samt sånger på såväl portugisiska som svenska är kontinuerliga element i verksamheten.

Capoeiran kommer att vara indelad i tre grupper med ca sex barn per grupp. Capoeirakretsen är verksam under skolterminerna på onsdagar kl.16:30 – 17:15 och              kl. 17:15 – 18:00 samt torsdagar kl. 17:15 – 18:00.

Danskretsen

Under våren, från januari till april fortsätter fortsättningskurs 1 och 2 i Round dans. Vi dansar på fredagar mellan 10:30 och 13:30. På hösten fortsätter kurserna mellan september och december. Veckan 14 far Christian von Alfthan och Gunilla Cavonius (om Coronaläget tillåter) på Round dans-skolning för en vecka till Cham i Tyskland där round dans-ledare från hela Europa samlas.

Föräldrafika

Föräldrafika är riktad till mammor, pappor samt mor- och farföräldrar och barn mellan 0 – 3 år. Föräldrafikan ordnas varje måndag kl. 10:00-12:30. Föräldrafika kostar ingenting för medlemmar i AV i Sörnäs och traktering ordnas varje gång.

Föräldrafika erbjuder verksamhet på svenska varje måndag för föräldrar med små barn och går bra ihop med AV i Sörnäs stadgar. AV-sidans utrymmen är planerade för att ordna verksamhet för barn.

Målet är att föräldrafika ordnas 42 gånger under året.

Konstklubben

Konstklubben i föreningen Arbetets vänner i Sörnäs har för närvarande 62 medlemmar. Under år 2022 planerar konstklubben ett museibesök med guide i månaden och eventuellt en utfärd till konstnärshemmen i Tusby samt en kombinerad teater- och konstresa till Stockhom/Tallinn, som medlemmarna själva betalar.

Meditation i rörelse

Meditationskretsen träffas på AV-sidan på måndagar kl. 18.30 – 20.15 med start 10.1.2022.

Meditation i rörelse bottnar sig på sk Scaravelliyoga och den lämpar sig för alla åldrar och kräver inga förhandskunskaper. Snarare än akrobatiska rörelser strävar man efter rörlighet, ofta med hjälp av små, långsamma och stärkande rörelser. Andningen har också en central roll i övningarna och möjliggör stillhet i sinnet.

Kretsledaren Tina Wigg har utbildat sig till yogainstruktör hos Malla Rautaparta i Studio Manipura i Helsingfors och fortbildar sig kontinuerligt inom området.

Seniorsoppa

Seniorsoppan är en gemensam lunchträff där man har möjlighet att äta hälsosam mat till ett förmånligt pris och umgås med vänner. Kretsen är öppen för alla daglediga oberoende ålder. Soppan beställs in från Feelia och värms upp i lokalen. Till soppan serveras bröd, citronvatten och eventuellt tillägg och efter sopplunchen bjuder AVS på kaffe och kex. Deltagarna hjälps åt att duka fram och bort. För tillfället kan man anmäla sig och betala för enskilda gånger p.g.a. pandemin men senare är det meningen att man anmäler sig för hela terminen och då införs eventuellt en terminsavgift för att göra administrationen lättare. Målet för 2022 är att öka antalet deltagare i kretsen. Deltagarna får gärna delta i Asahi-övningen före lunchen och på så sätt få både fysiskt, socialt och näringsmässigt välmående på samma gång. Kretsen samlas på onsdagar och kretsledare är Margita Slätis som införskaffar matvarorna.

 

Ny verksamhet:

Musiklek

Med fokus på glädjen i att få sjunga och spela tillsammans. I musikleken låter vi glädjen och leken föra oss genom sagolika musikstunder. Barnen bekantar sig med både traditionella och nyare sånger. Vi börjar kursen med temat sagor. Musik är en naturlig uttrycksform för barn. I musikleken används rim, ramsor, rörelser, danser och sånger för att utveckla barnets språk och motorik. Sångerna, rörelserna och instrumenten är utvalda och arrangerade på barnens nivå av en erfaren musiklärare.

För barn i åldern 2 – 6 år. Max 10 barn i varje grupp. Minst 5 barn för att kunna starta kursen.
Gruppindelning görs enligt ålder eller syskon. I första hand är musikstunden menad för barnet i gruppen men vid behov kan barnet följas av en förälder.

Övriga kretsar:

AV i Sörnäs är öppen för nya kretsar som vill inleda verksamhet och för att återuppta äldre kretsar som lagts ner. En liten summa budgeteras för detta ändamål.

Back to top of page