Skip to main content

Musiklek

Musiklek med fokus på glädjen i att få sjunga och spela tillsammans. I musikleken låter vi glädjen och leken föra oss genom sagolika musikstunder. Barnen bekantar sig med både traditionella och nyare sånger. Vi börjar kursen med temat sagor. Musik är en naturlig uttrycksform för barn. I musikleken används rim, ramsor, rörelser, danser och sånger för att utveckla barnets språk och motorik. Sångerna, rörelserna och instrumenten är utvalda och arrangerade på barnens nivå av en erfaren musiklärare.

Musikleken är för 3–7 åringar. Gruppen består av 5 – 10 barn.

Barnverksamheten har år 2024 fått bidrag av Stiftelsen Tre Smeder.

Plats: AV-sidan, Björneborgsvägen 1, Munkshöjden

Tid: tisdagar kl. 16:45 – 17:30 barn 3-7 år

Pris: 50 €/barn/termin, betalas till föreningens konto FI56 4055 5452 3225 01, referensnummer 2121

Kretsledare: Pia Lindholm
anmälningar till pia.othman@gmail.com

Back to top of page