Skip to main content

Meditationskretsen

Med hjälp av andningsövningar och mjuka rörelser söker vi efter välmående för kroppen och lugn i sinnet. Rörelserna är skonsamma och stärkande.

Meditation i rörelse bottnar sig på sk Scaravelliyoga och den lämpar sig för alla åldrar och kräver inga förhandskunskaper. Snarare än akrobatiska rörelser strävar man efter rörlighet, ofta med hjälp av små, långsamma och stärkande rörelser. Andningen har också en central roll i övningarna och möjliggör stillhet i sinnet.

Kretsledaren Tina Wigg har utbildat sig till yogainstruktör hos Malla Rautaparta i Studio Manipura i Helsingfors och fortbildar sig kontinuerligt inom området.

Plats: AV-lokalen, Björneborgsvägen 1, Munkshöjden

Tid: Meditationskretsens verksamhet planeras inledas våren 2023 igen. Ta kontakt med kretsledaren ifall du vill delta så får du information om när kretsen startar.

Kretsledare: Tina Wigg, tinawigg@gmail.com, tfn 050 546 0595

Facebook: Meditation i rörelse – AVS, Munkshöjden

Back to top of page