Skip to main content

Verksamhet

Verksamheten är uppbyggd så att vi har dels allmän verksamhet som är öppen för alla medlemmar, och dels kretsar inom vilka specifik verksamhet sker.

Kretsar

För tillfället har vi nio kretsar: barnklubben, bridge, capoeira, diskussionsklubben, föräldrafika, finska klubben, konstklubben, meditation och rounddans. Alla medlemmar har rätt att ta del av kretsarnas verksamhet genom att anmäla sig som kretsmedlem till kretsledaren. Mera information om kretsarna finns på kretsens egen sida (underrubrikerna).

Medlemmarna får gärna framföra önskemål om ny verksamhet till styrelsen. Man får också gärna själv dra igång en ny verksamhetsform.

Allmän verksamhet

Alla medlemmar i Arbetets Vänner i Sörnäs är välkomna att delta i den allmänna verksamheten. Föreningen ordnar varje år flera teater- och konsertbesök. Dessutom ordnas fester och andra sammankomster samt vår- och höstmötet. Vi hoppas att så många som möjligt av medlemmarna deltar i dessa.

Vårens 2021 allmänna program finns nedan (klicka på rubriken för att läsa mera):

  • Event month and yearSep 2021

    Konstklubbens resa till Åland

    Event date08.09.2021 - 10.09.2021

    AVS’ konstklubb reser till Åland i september! Resan kostar 725 euro/person i dubbelrum och 825 i enkelrum, priset inkluderar ...

Back to top of page