Skip to main content

Verksamhet

Verksamheten är uppbyggd så att vi har dels allmän verksamhet som är öppen för alla medlemmar, och dels kretsar inom vilka specifik verksamhet sker.

Kretsar

För tillfället har vi elva verksamma kretsar: barnklubben, bokklubben, bridge, capoeira, filmklubben, föräldrafika, konstklubben, meditation, musiklek, rounddans och seniorsoppa. Alla medlemmar kan ta del av kretsarnas verksamhet genom att anmäla sig som kretsmedlem till kretsledaren. Mera information om kretsarna finns på kretsens egen sida (underrubrikerna).

Medlemmarna får gärna framföra önskemål om ny verksamhet till styrelsen. Man får också gärna själv dra igång en ny verksamhetsform.

Allmän verksamhet

Alla medlemmar i Arbetets Vänner i Sörnäs är välkomna att delta i den allmänna verksamheten. Föreningen ordnar varje år flera teaterbesök. Dessutom ordnas fester och andra sammankomster samt vår- och höstmötet. Vi hoppas att så många som möjligt av medlemmarna deltar i dessa.

Vårens 2024 allmänna program finns numera under rubriken verksamhet – kalender i balken till vänster.

Back to top of page