Skip to main content

Barnklubben

Barnklubben riktar sig till barn över ett år och deras familjer. Barnen och familjerna träffas och umgås med både olika teman som tex musik- och sagostunder och under lediga former. Det ordnas lätt servering varje gång. Barnklubben träffas två gånger per månad, vanligtvis den andra och sista torsdagen i månaden.

Barnklubben sponsoreras av Stiftelsen Tre Smeder.

Plats: AV-lokalen, Björneborgsvägen 1

Tid: Tisdagar kl. 17 – 19.

Kretsledare: Mette Råman, mette.raman@gmail.com, tfn 040 535 4145

Back to top of page