Skip to main content

Föreningslokalen

Arbetets Vänner i Sörnäs rf äger en affärslokal på Björneborgsvägen 1 i korsningen till Ulfsbyvägen. Lokalen är indelad i fyra delar av vilka två är uthyrda till utomstående aktörer och i två ordnas verksamhet för medlemmarna.

Klubblokalen är en lokal på ca 113 m² som år 2007 renoverats för föreningens behov. I utrymmet finns ett litet kök. I klubblokalen samlas följande kretsar: musiklek, bridge, asahi, seniorsoppa och capoeira. Dessutom hålls styrelsemötena samt vår- och höstmötet här och lokalen är även verksamhetsledarens arbetsplats.

Loading

AV-sidan renoverades år 2016 med tanke på barn- och motionsverksamhet. Utrymmet är cirka 120 m² och har också ett litet kök, dusch och omklädningsrum. På AV-sidan samlas följande kretsar: föräldrafika, barnklubben, meditation och rounddans.

Loading

Användning av utrymmena

Lokalerna används i första hand för föreningens verksamhet. Kretsarna bör gemensamt städa efter sig och lämna lokalen i gott skick enligt reglerna som finns uppsatta på köksväggen efter användning av lokalen.

Lokalerna används också av medlemmar för privata evenemang som födelsedagsfester. Användning av lokalen för privat bruk kostar 50 euro per gång. För att hyra lokalen för en privat fest vänligen tag kontakt med verksamhetsledaren.

I undantagsfall kan styrelsen också besluta att hyra ut lokalerna till utomstående aktörer vars verksamhet ligger nära vår egen. För utomstående aktörer är hyran 50 euro per timme eller minst 100 euro per gång.

Är du intresserad av att boka våra utrymmen vänligen kontakta verksamhetsledaren via adressen info@avsornas.fi i god tid före den önskade tidpunkten.

Hyresvillkor och regler

Lokalerna hyrs ut enbart då den inte behövs för föreningens egen verksamhet. Den som hyr lokal av AVS förbinder sig att lämna den i gott och städat skick. Om man söndrar eller förstör någonting är man skyldig att ersätta det. Ordningsregler finns uppsatta i köket i båda lokalerna. Nyckeln hämtas på förhand enligt överenskommelse och returneras omgående efter tillfället. Hyran betalas på förhand.

Back to top of page