Skip to main content

Konstklubben

Konstklubben besöker en konstutställning per månad från september till maj. Museibesöket är guidat.  Man anmäler sig till kretsledaren på förhand antingen per e-post eller per telefon. Inträdesavgiften till muséet betalar deltagaren själv men guiden bekostas av föreningen. Efter den guidade rundturen går vi på ett närbeläget kafé för gemensam kaffepaus.

Konstklubben brukar också årligen göra en utfärd eller resa, vilken är öppen för alla medlemmar i föreningen.

Vårens 2024 program:

Torsdagen 11 januari kl. 13:00  Didrichsens konstmuseum
Rafael Wardi

Torsdagen  8 februari  kl. 13:00    Ateneum
Färg och ljus – arvet efter impressionisterna

Torsdagen 7 mars kl. 13    Desingmuseet
Garden Futures: “Hopp och bättre framtid”

 

Information om följande museibesök kommer senare under terminen.

Kretsledare: Heidi Hintze, heidi.hintze@aol.com, tfn 050 532 1273

Back to top of page