Skip to main content

Konstklubben

Konstklubben besöker en konstutställning per månad från september till maj. Museibesöket är guidat.  Inträdesavgiften till muséet betalar deltagaren själv men guiden bekostas av föreningen. Efter den guidade rundturen går vi på ett närbeläget kafé för gemensam kaffepaus.

Konstklubben brukar också årligen göra en utfärd eller resa, vilken är öppen för alla medlemmar i föreningen.

Vårens 2024 program:

Torsdagen 11 januari kl. 13:00  Didrichsens konstmuseum
Rafael Wardi

Torsdagen  8 februari  kl. 13:00    Ateneum
Färg och ljus – arvet efter impressionisterna

Torsdagen 7 mars kl. 13    Desingmuseet
Garden Futures: “Hopp och bättre framtid”

Torsdagen 11 april kl. 13 Ateneum
Eero Järnefelt

Torsdagen 23 maj kl. 14 Villa Gyllenberg

 

Kretsledare: Heidi Hintze, heidi.hintze@aol.com, tfn 050 532 1273

Back to top of page