Skip to main content

Konstklubben

Konstklubben besöker en konstutställning per månad från september till maj. Museibesöket är guidat.  Man anmäler sig till kretsledaren på förhand antingen per e-post eller per telefon eftersom muséerna för tillfället inte vill ha större grupper än ca 15 personer. Inträdesavgiften till muséet betalar deltagaren själv men guiden bekostas av föreningen. Efter den guidade rundturen går vi på ett närbeläget kafé för gemensam kaffepaus.

Konstklubben brukar också årligen göra en utfärd eller resa, vilken är öppen för alla medlemmar i föreningen.

Konstklubben sponsoreras år 2022 av Understödsföreningen för Arbetets Vänner Huvudföreningen.

Höstens 2022 museibesök:

Torsdag 14.10 kl. 13
Kiasma ARS 22
Vi har inte fått svenskspråkig guide men vi går som grupp genom utställningen och läser introduktionen och diskuterar.

Torsdag 10.11 kl. 13
HAM – Viggo Wallenskiöld
Torsdag 15.12 kl. 13
Sinebrychoff – Under körsbärsträdet, japanskt träsnitt

Utfärd

Utfärd till Tusby 15.9.
kl. 10:15 avfärd från Kiasma
kl. 11.00 Suviranta, Eero Järnefelts hemmuseum
kl. 12:00 Ainola
kl. 13:00 lunch på hotell Gustavelund
kl. 14:55 Syväranta gård, Lottamuséet
kl. 15:30 Ahola, Juhani Ahos hemmuseum
kl. 16:30 start mot Helsingfors

Anmäl dig genom att betala in 20 euro på AV i Sörnäs konto Aktia FI56 4055 5452 3225 01 senast 5.9. Använd referensnummer 220932.

Vi har en 30 personers buss.

Kretsledare: Heidi Hintze, heidi.hintze@aol.com, tfn 050 532 1273

Back to top of page