Skip to main content

Rounddans

Rounddans är en pardans där alla dansar enligt en viss koreografi enligt instruktioner av dansledaren. Danser som dansas är bl.a. cha cha, vals, rumba och two step. Vi träffas varje fredag  och efter kursen håller vi en kaffepaus.

Plats: AV-lokalen, Björneborgsvägen 1, Munkshöjden

Tid: fredagar 11:45 – 13:30

Kretsledare: Christian von Alfthan, christian.von.alfthan@iki.fi, tfn 040 544 1649

Back to top of page